Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đưa vào khai thác Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệ...

Tin theo lĩnh vực Giao thông  
Đưa vào khai thác Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô
Sở Giao thông vận tải Hà Nam đã ban hành Công văn số 2029/SGTVT-QLVT,PT&NL về việc đưa vào khai thác Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo: Kể từ ngày 15/11/2021, đưa vào khai thác sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải, cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu xe ô tô tại địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn (hướng dẫn sử dụng có sẵn trên phần mềm tại mục “Hướng dẫn").

Xem chi tiết tại đây! CV 2029.pdf