Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên chú trọng tuyên truyền về bầu cử cho công nhân lao động

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  
Duy Tiên chú trọng tuyên truyền về bầu cử cho công nhân lao động
Để công nhân lao động nắm rõ về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyền, trách nhiệm của bản thân tham gia vào cuộc bầu cử, các cấp, ngành, địa phương của Duy Tiên đẩy mạnh tuyên truyền tới CNLĐ bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền, quán triệt tại hội nghị của các chi bộ, hội nghị nhân dân, thôn, tổ dân phố; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở...
Thị xã Duy Tiên hiện có 4 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp  với khoảng 7 vạn lao động làm việc trong 274 doanh nghiệp. Ngoài lao động là người địa phương (chiếm gần 50%), số lao động còn lại là người đến từ các địa phương k​hác trong và ngoài tỉnh. Xác định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của toàn dân, để ngày bầu cử diễn ra thành công, thực sự phát huy dân chủ, phát huy quyền và trách nhiệm của cử tri, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị của Duy Tiên tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có công nhân lao động (CNLĐ). Qua đó, giúp nhân dân, CNLĐ nắm rõ quyền và nghĩa vụ của bản thân trong sự kiện chính trị quan trọng này.
duy-tien-chu-trong-tuyen-truyen_A0ve-bau-cu-cho-cong-56-0.jpg
Chị Hoàng Thị Tâm, công nhân Công ty Teijin, KCN Đồng Văn III tìm hiểu danh sách cử tri tham gia bầu cử tại Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn (Duy Tiên).

Phường Đồng Văn có nhiều doanh nghiệp hoạt động và công nhân làm việc tại các nhà máy. Trên địa bàn phường hiện có 1.253 người đăng ký tạm trú, trong đó có 771 cử tri. Để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của những cử tri đăng ký tạm trú, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ủy ban bầu cử (UBBC) phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có CNLĐ. UBBC phường đã gửi văn bản tới các doanh nghiệp trên địa bàn đề nghị chủ sử dụng lao động tổ chức cho CNLĐ đăng ký tham gia bầu cử tại phường. Chỉ đạo Ban công tác mặt trận các tổ dân phố đi đến từng hộ gia đình có phòng trọ cho CNLĐ thuê để tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026. Những CNLĐ có nhu cầu được bầu cử tại tổ dân phố, phường tổ chức đăng ký và ký cam kết: Ngày 23/5 sẽ đi bầu cử tại địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ bầu cử phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên cho biết: “Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong năm 2021, chính vì vậy, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử, Đồng Văn đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ và UBBC phường. Yêu cầu tập trung rà soát danh sách và thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri, trong đó có cử tri là CNLĐ đăng ký tạm trú tại phường.

Đối với các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn, UBBC phường có công văn gửi tới 57 doanh nghiệp và yêu cầu cam kết có cử tri tham gia hoặc không tham gia bầu cử trên địa bàn phường. Đảng ủy, BCĐ bầu cử phường chỉ đạo UBBC, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể, chi bộ phối hợp rà soát danh sách các hộ đăng ký tạm trú tạm vắng và chỉ đạo đối với từng hộ cho CNLĐ thuê trọ cam kết có cử tri đăng ký hoặc không đăng ký tham gia bầu cử trên địa bàn để niêm yết danh sách cử tri bảo đảm theo đúng quy định".

Để công nhân lao động nắm rõ về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyền, trách nhiệm của bản thân tham gia vào cuộc bầu cử, các cấp, ngành, địa phương của Duy Tiên đẩy mạnh tuyên truyền tới CNLĐ bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền, quán triệt tại hội nghị của các chi bộ, hội nghị nhân dân, thôn, tổ dân phố; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tiếp âm, tiếp sóng đài tỉnh và đài trung ương; tuyên truyền cổ động trực quan nhất là ở các điểm giao thông, lối vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm cộng đồng, trụ sở UBND các xã, phường... nhằm chuyển tải kịp thời, chính xác những thông tin về bầu cử đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có các chủ sử dụng lao động, chủ nhà trọ và CNLĐ. Đặc biệt, Duy Tiên coi trọng việc tuyên truyền thông qua hệ thống công đoàn. Liên đoàn Lao động thị xã đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công đoàn trong các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền về: chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử; Luật Bầu cử, các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử tới CNLĐ để họ nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thị xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử trên bản tin Công đoàn, đăng thông tin trên trang Facebook, website Công đoàn…, tạo thuận lợi cho CNLĐ tìm hiểu. 

Bà Lê Thị Thu Phương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Duy Tiên cho biết: Xác định bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, Liên đoàn Lao động thị xã đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn về công tác tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Luật Bầu cử, các văn bản, quy định, hướng dẫn của các cấp liên quan đến công tác bầu cử. Tập trung tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử lần này cũng như quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Qua rà soát, nắm bắt các chủ sử dụng lao động ở các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch cho CNLĐ nghỉ trong ngày bầu cử để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Đối với một số doanh nghiệp do điều kiện sản xuất kinh doanh không cho phép cũng có kế hoạch phân ca làm việc để cử tri là CNLĐ được về nơi đăng ký bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

Qua tìm hiểu tại Duy Tiên cho thấy hầu hết CNLĐ đã hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử. Thường xuyên đi làm về muộn, những ngày nghỉ chị Phan Thị Thúy (công nhân Công ty TNHH Eco Vina – KCN Đồng Văn VI) lại tranh thủ về quê ở Phú Thọ. Song, thông qua công đoàn trong doanh nghiệp và được đại diện chính quyền của địa phương nơi chị thuê trọ trao đổi đã giúp chị nắm được những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử. Khi đã nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, chị đăng ký và cam kết đi bầu cử tại phường Đồng Văn.

Là người lao động đến từ Phú Xuyên, Hà Nội thuê trọ làm công nhân ở Công ty Teijin - Khu công nghiệp Đồng Văn III, chị Hoàng Thị Tâm cho biết: “Thời gian qua, đại diện UBBC của phường, cán bộ tổ dân phố, qua hệ thống phát thanh và chủ nhà cho thuê trọ tôi nắm rõ ngày 23/5 tới là ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi sẽ chủ động tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới để lựa chọn bầu những người đủ đức, đủ tài thay mặt cho các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp công sức xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân". 

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới CNLĐ, các cấp, ngành, địa phương của thị xã Duy Tiên đang tiếp tục rà soát số CNLĐ ngoại tỉnh không về địa phương thường trú thực hiện bầu cử vào ngày 23/5, vận động họ đăng ký đi bầu cử tại nơi đăng ký tạm trú, nhằm bảo đảm mọi cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử. Đồng thời có văn bản đề nghị chủ sử dụng lao động có kế hoạch cho CNLĐ tham gia đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình. Cùng với đó, làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh với các đối tượng, thông tin, quan điểm sai trái lợi dụng bầu cử để kích động CNLĐ vi phạm pháp luật. 

Với những việc làm thiết thực, cụ thể của các cấp, ngành, địa phương Duy Tiên sẽ góp phần giúp cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, an toàn, đúng pháp luật, là ngày hội của toàn dân./.

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/duy-tien-chu-trong-tuyen-truyenave-bau-cu-cho-cong-nhan-lao-dong-49476.html


Theo Báo Hà Nam điện tử