Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gần 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Tin tức - Sự kiện  
Gần 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có gần 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 2.800 tỷ đồng (số doanh nghiệp đăng ký qua mạng chiếm xấp xỉ 25% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới), nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập đến thời điểm này lên gần 5.200 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký và trên 65.400 tỷ đồng.
Trong tổng số doanh nghiệp đã đăng ký thành lập, số doanh nghiệp hiện đang hoạt động chiếm 85%, tạo việc làm cho trên 140.000 lao động với thu nhập bình quân 6,2 triệu đồng/người/tháng./.
Theo Báo Hà Nam