Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ Hai

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ Hai
Tiếp nối thành công của Giải báo chí lần thứ Nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tiếp tục tổ chức Giải lần thứ Hai với chủ đề “Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu”. Giải báo chí nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai.

Giải có 05 loại hình báo chí được xét trao giải là báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tất cả công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng/phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/12/2021; Lễ công bố và trao Giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022 nhân dịp Tuần lễ Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Xem chi tiết Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ Hai tại đây./.