Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ban báo chí tháng 01 năm 2021

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Giao ban báo chí tháng 01 năm 2021
Chiều ngày 20/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 01, định hướng công tác tuyên truyền tháng 02/2021.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo: Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Tạp chí Sông Ch​âu; phóng viên thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Kinh tế nông thôn…
IMG_2267.jpg
Đại biểu dự hội nghị
Tháng 01/2021, các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh đã hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, không để xảy ra sai sót về tư tưởng chính trị, tổ chức tuyên truyền toàn diện, hiệu quả trên các lĩnh vực; duy trì tốt các chuyên mục phục vụ nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân. Tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021); Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón Bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kịp thời thông tin về nội dung Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên mục tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực phản ánh những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường. Nội dung tuyên truyền biển, đảo được các cơ quan báo chí quan tâm. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã phản ánh đầy đủ về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trên các lĩnh vực; nhiều bài viết, phóng sự nhìn lại những thành tựu kinh tế nổi bật trong năm 2020, phân tích về triển vọng, những tín hiệu tích cực, những chuyển biến bước đầu quan trọng, dự báo tình hình trong năm 2021; phản ánh thường xuyên tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tích cực động viên hội viên sáng tác các tác phẩm văn học, hội họa, chuẩn bị nội dung cho số đặc biệt với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân".
IMG_2277.jpg
Ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bổ sung nội dung đánh giá kết quả đạt được, đề xuất giải pháp nhằm phối hợp, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.
IMG_2272.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hải Long triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2021
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong tháng 02/2021, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nội dung: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2021; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tới người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020; các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021; phát huy giá trị văn hóa các lễ hội Xuân 2021 gắn với phát triển du lịch; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng các bài viết chuyên sâu đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái thù địch về vấn đề dân chủ, nhân quyền./.