Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ban Khối Tư tưởng - Văn hóa quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Giao ban Khối Tư tưởng - Văn hóa quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020
Chiều ngày 22/10/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban Khối Tư tưởng - Văn hóa quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hải Long - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Hà Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại biểu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (Công an tỉnh), Thường trú Báo Nhân dân tại Hà Nam, Văn phòng thường trú Tạp chí Kinh tế nông thôn tại Hà Nam…

Quý III năm 2020, các đơn vị trong Khối Tư tưởng - Văn hóa đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác, tích cực, chủ động phối hợp triển khai tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền tập trung có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… của tỉnh và các địa phương, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần Nhân dân thi đua hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt vào các đợt tuyên truyền Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong quý III/2020, tạo hình ảnh trực quan sinh động trên khắp các địa phương trong tỉnh.  

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối Tư tưởng - Văn hóa đã đánh giá nghiêm túc những mặt tích cực, vấn đề khó khăn, tồn tại, hoạt động báo chí, văn hóa, văn học nghệ thuật trong quý III, thảo luận, đề xuất ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa quý IV đảm bảo kịp thời, hiệu quả, khách quan.

IMG_0297.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hải Long triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV

Quý IV năm 2020, các đơn vị trong khối tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của trung ương, của cấp ủy cấp trên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp thực hiện tốt nội dung định hướng công tác tư tưởng - văn hóa. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục tuyên truyền việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cùng đó, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020, nhất là những mô hình mới trong học tập và làm theo Bác; tiếp tục tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh"; tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động trong khuôn khổ Việt Nam đảm nhiệm các trọng trách quốc tế năm 2020; về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; chủ trương, quan điểm, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng con đường ngoại giao, giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác giữa các nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh 3 tháng cuối năm; tuyên truyền các kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất những tháng cuối năm 2020 trong bối cảnh bệnh dịch Covid-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống bệnh dịch, việc chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai của Đảng, Nhà nước, địa phương nơi chịu hậu quả trực tiếp của thiên tai và sự chung tay, đóng góp của các cấp, ngành và Nhân dân Hà Nam tới những địa phương bị ảnh hưởng bão lũ, việc đảm bảo quốc phòng - an ninh…/.​