Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Chiều ngày 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

IMG_0003.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;  lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo: Các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh… Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc.

Theo đánh giá, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kết luận, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn chất lượng việc học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, bước đầu đạt hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

dsc_4067.jpg
Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong 01 năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa". Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ...

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố, ra mắt Bộ sách “Vang vọng lời nước non". Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó nhằm khắc hoạ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.