Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam áp dụng chỉ thị mới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Hà Nam áp dụng chỉ thị mới thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân trong tỉnh, những người con quê hương sinh sống, làm việc trên mọi miền Tổ quốc; cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tốt các biện pháp y tế đối với 3 trụ cột: Cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, nghiêm ngặt nhất; xét nghiệm thần tốc, bảo đảm an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả; điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư các trang thiết bị tại các khu thu dung, chăm sóc điều trị; siết chặt quản lý các khu cách ly, phong tỏa; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh. Tổ chức tiêm chủng vắc xin cho người dân từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt tỷ lệ cao, an toàn, đúng tiến độ. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ, khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa. Do đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân dần ổn định. 

Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc ứng phó với các tình huống dịch ở một số đơn vị, địa phương còn bị động, lúng túng. Một số người dân chưa tiêm đủ liều vắc xin, nhất là người có nguy cơ cao, người có bệnh nền, người trên 50 tuổi... Trang thiết bị, vật tư y tế của một số trạm y tế cơ sở còn thiếu; đội ngũ cán bộ y tế còn thiếu về số lượng, chưa bảo đảm về chất lượng. Chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, nhất là việc đưa thông tin lên Cổng thông tin của Chính phủ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế. Một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, dịch, nhất là việc thực hiện thông điệp 5K. 

Thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là việc xuất hiện các biến thể mới, lây lan nhanh và nguy hiểm. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19"; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả  dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau: 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Đồng thời thống nhất thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, phù hợp, khả thi; vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là đặc biệt quan trọng, tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K, đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ và đề cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh. 

Huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp thống nhất trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, từ cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân tập trung phòng, chống dịch và bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. 

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch tại địa bàn, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị hạn chế đi ra khỏi địa bàn để tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người dân đón Tết yên vui, an toàn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, kiểm soát, nắm chắc người dân trở về từ vùng dịch thực hiện khai báo y tế để theo dõi theo quy định. 

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan: Xây dựng phương án kiểm soát biến chủng mới Omicron, tập trung cao độ cho phòng, chống dịch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2022, Lễ hội Xuân 2022. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo đời sống người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế, người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Thực hiện Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 để phát triển sản xuất kinh doanh. Phát huy vai trò trung tâm, nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

Chỉ đạo ngành y tế chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị các trường hợp F0 bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo tình trạng, mức độ, chăm sóc, điều trị tại nhà, có sự hỗ trợ, giám sát chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức tiêm vét vắc xin, thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện việc tiêm vắc xin lưu động ngay tại nhà an toàn, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định). Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại với các trường hợp đủ điều kiện đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, đối tượng ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh.

Đồng thời bố trí nguồn lực để đầu tư, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Rà soát, có kế hoạch bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế bảo đảm phương châm “bốn tại chỗ"; thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, thuốc sinh phẩm đúng quy định, công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Tiếp tục xã hội hóa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai tốt công tác y tế dự phòng và khám chữa bệnh ban đầu, thiết lập các trạm y tế lưu động tại các địa phương, các khu vực có nguy cơ cao để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, phục vụ sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các trạm y tế xã, phường, thị trấn, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Trung ương, của tỉnh một cách sâu rộng, thực chất để nhân dân hiểu và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là các địa bàn, địa phương có người đi làm ăn xa về quê thăm thân vào các dịp lễ, tết; thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát cộng đồng đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh để lây lan, bùng phát dịch bệnh ra cộng đồng. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường vận động Nhân dân nâng cao ý thức, tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và giám sát việc thực hiện; phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội nổi cộm ngay tại cơ sở. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện./.

​