Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Bàn giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hà Nam: Bàn giải pháp nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI
Sáng 20/6, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo đánh giá kết quả và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

76370_ub_tinh_15443720.jpg

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị

Năm 2021, Chỉ số PAR INDEX tỉnh Hà Nam 81,51 điểm, xếp 60/63 tỉnh, thành phố, giảm 17 bậc so với năm 2020. Chỉ số SIPAS của tỉnh Hà Nam đạt 88,38 điểm, xếp 19/63 tỉnh, thành phố, giảm 01 bậc so với năm 2020. Chỉ số PAPI được 43,28 điểm, xếp thứ 20/60 tỉnh, thành phố trong cả nước (có 3 tỉnh không được xếp hạng). Trong đó, đáng chú ý chỉ số phản ánh kết quả cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh PAR INDEX có tới 22/43 tiêu chí không đạt điểm tối đa và 03/43 tiêu chí không có điểm (gồm: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích; Mức độ thu hút đầu tư của tỉnh; Mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND tỉnh giao).

76372_ub_tinh_3_15443920.jpg 

Giám đốc Sở Nội vụ Trương Công Khải báo cáo kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2021 tỉnh Hà Nam

Để cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI, tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã phân tích, làm rõ thêm những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên nhân dẫn đến giảm hạng các chỉ số; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, tập trung vào việc cải thiện những tiêu chí thành phần, chỉ số thành phần để nâng cao thứ hạng các bộ chỉ số trong thời gian tới.

 76369_ub_tinh_4_15443520.jpg
​Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Lượng phát biểu tại hội nghị

Trong đó, ngoài nguyên nhân khách quan là do tác động của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm qua đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh, các đại biểu cũng chỉ rõ có các nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, đó là: Công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ về CCHC của một số cơ quan chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; sự phối hợp, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ CCHC của một số cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan chưa được đề cao; năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ còn chưa cao, chưa nghiêm; cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác CCHC ở các địa phương, đơn vị chưa nhiều. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC, về các Chỉ số đến người dân, tổ chức chưa hiệu quả,....

76373_ub_tinh_5_15444120.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện, nâng cao các chỉ số về CCHC, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với việc cải thiện môi trường thu hút đầu tư, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT -XH của tỉnh. Đồng chí yêu cầu cần tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC gắn với đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm. Giao Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc thực hiện khảo sát các nội dung, tiêu chí của các bộ Chỉ số về CCHC; Rà soát, đánh giá toàn bộ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một cửa để có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tiếp công dân; Xây dựng phương án tăng phụ cấp cho đội ngũ làm việc tại bộ phận một cửa..

Các sở: Tư pháp, Khoa học - Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tập trung rà soát toàn bộ các văn bản đã ban hành của các sở, ngành đảm bảo phù hợp, chính xác, kịp thời; thẩm định các sáng kiến về CCHC của các sở, ngành; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính công vụ; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng chí yêu cầu từ ngày 01/7/2022 mọi thủ tục hành chính của người dân phải được trả qua đường bưu chính. Các sở, ngành, địa phương rà soát để năm 2022 có ít nhất 02 đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính,...

76371_ub_tinh_2_15443820.jpg Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo các giải pháp để cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI trong năm 2022 và các năm tiếp theo

Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh CCHC, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trau dồi đạo đức công vụ, kịp thời bổ sung cơ sở vật chất cho bộ phận Tiếp nhận và trả thủ tục hành chính một cửa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh cần công khai các tiêu chí, chỉ tiêu về PAPI để mọi người dân, tổ chức biết đến. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về CCHC đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp….

Hoa Hiên


https://hanamtv.vn/ha-nam-ban-giai-phap-nang-cao-cac-chi-so-par-index-sipas-va-papi-27521.html​


Theo hanamtv.vn