Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam: Cụm Thi đua BHXH cấp huyện nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả tích cực

Tin tức - Sự kiện Tuyên truyền bảo hiểm  
Hà Nam: Cụm Thi đua BHXH cấp huyện nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả tích cực
Chiều ngày 14/7/2023, tại trụ sở BHXH huyện Lý nhân, Cụm Thi đua BHXH cấp huyện (BHXH tỉnh Hà Nam) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cụm Thi đua BHXH cấp huyện gồm BHXH 5 huyện, thị xã: Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm và Duy Tiên. Năm 2023, BHXH huyện Lý Nhân được giao nhiệm vụ làm Cụm trưởng và BHXH huyện Kim Bảng được giao làm Cụm phó.

Theo báo cáo của Cụm Thi đua BHXH cấp huyện, 6 tháng đầu năm 2023, BHXH các huyện, thị xã trong Cụm đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh Hà Nam phát động; đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Viên chức và người lao động Cụm thi đua cấp huyện đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023" và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua trong đơn vị.

Các đơn vị trong Cụm cũng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu thu; thu nợ BHXH, BHYT để bảo vệ quyền lợi của người lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; chủ động rà soát, kịp thời gửi thông báo nhắc các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT kéo dài; công tác giải quyết các chế độ được thực hiện kịp thời, đúng quy định…

Kết quả, 6 tháng đầu năm toàn Cụm đã có 613.822 người tham gia BHYT đạt 99,55% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,03%; 96.603 người tham gia BHXH, đạt 89,44% kế hoạch; 79.653 người tham gia BH thất nghiệp, đạt 90,85% kế hoạch. Thu BHXH, BHYT được 1.025 tỷ đồng, đạt 46,74% kế hoạch. Giám định chi phí KCB BHYT cho 297.087 lượt người, ước chi KCB BHYT số tiền 57.112 tỷ đồng.

Lequangngoc.jpg

Ông Lê Quang Ngọc - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quang Ngọc - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam ghi nhận sự nỗ lực của viên chức, người lao động trong Cụm thi đua đã góp phần hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm của BHXH tỉnh được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam giao. Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam cũng nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự tâm huyết, cố gắng hết mình của tập thể viên chức, người lao động trong Cụm thi đua. Công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của Cụm cần được xây dựng hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, nhằm động viên, khích lệ viên chức, người lao động tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Công tác TĐKT phải đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch với mọi viên chức, người lao động; phát huy hiệu quả thi đua lao động sáng tạo; nâng cao chất lượng công tác tổ chức phong trào thi đua và xét khen thưởng. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt, phát hiện sai sót, chấn chỉnh kịp thời, nghiêm túc phê bình, kỷ luật các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm các đơn vị trong Cụm sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu với Thị uỷ, Huyện ủy, UBND huyện, thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh về cải cách chính sách BHXH. Tập trung quyết liệt, có các giải pháp sáng tạo, linh hoạt để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu, giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động mở rộng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tập trung phát triển người tham gia BHYT theo hộ gia đình và BHXH tự nguyện; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT để phát hiện những hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; đề xuất BHXH tỉnh thanh tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế trong việc thực hiện công tác khám, chữa bệnh BHYT; quản lý, sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Giải quyết kịp thời chính xác các chế độ BHXH, BHTN; chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng. Đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường thực hiện giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến; phối hợp thực hiện các nội dung triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Kịp thời phát hiện gương điển hình tiên tiến để giới thiệu, nhân rộng và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, sáng kiến, cách làm hay trong phong trào thi đua của đơn vị. Tổng kết phong trào thi đua, suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích cao, tạo sự lan tỏa trong toàn Cụm.

Tại hội nghị, Cụm thi đua cấp huyện đã phát động phong trào thi đua chuyên đề 6 tháng cuối năm 2023 với chủ đề Viên chức, người lao động BHXH các huyện, thị xã quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng cuối năm 2023"; qua đó phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao năm 2023./.

Hoàng Thuấn