Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Hà Nam phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm. Do đó tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an dân, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân đóng vai trò trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, thời gian qua, tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội; tuyên truyền về các mô hình an sinh xã hội với nhiều cách làm sáng tạo để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ làm công tác an sinh xã hội. Đồng thời triển khai nhiều dự án, chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế địa phương, tạo thêm nhiều việc làm mới, hạn chế thất nghiệp, ổn định thu nhập cho người dân. Hỗ trợ tạo việc làm thông qua chính sách tín dụng ưu đãi, phát triển ngành nghề nông thôn, lập nghiệp ngay trên quê hương và phát huy thế mạnh của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện chính sách trên địa bàn. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với người có công, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường các hoạt động trợ giúp và cứu trợ tự nguyện nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân gặp rủi ro.

 Cong an tinh.jpg
​Lực lượng công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự

Đối với công tác phòng ngừa tội phạm, Công an tỉnh đã triển khai nắm chắc tình hình, quản lý đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực, chuyên đề, thường xuyên rà soát, bổ sung, lên danh sách số đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật để có kế hoạch đấu tranh, triệt phá; đồng thời làm tốt công tác gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng ở địa bàn cơ sở. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, gây bức xúc trong Nhân dân; không để phát sinh các băng nhóm tội phạm, tội phạm theo kiểu “xã hội đen"; không để tồn tại tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Hải quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và thất thu thuế, vận chuyển trái phép tiền tệ, xăng dầu, trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, ma túy, hàng cấm…; cảnh báo về thực phẩm nhập khẩu có dấu hiệu chứa thành phần cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, các thông tin quảng cáo sai sự thật về công dụng sản phẩm nhất là thực phẩm bảo vệ sức khỏe; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các kho tàng, bến bãi; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, công tác niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết.

Quan ly thi truong.jpg 

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh tiến kiểm tra hoạt động đóng gói sản phẩm của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Vĩnh Phát (Khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý)

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, bưu chính đối với hoạt động mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm; có biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ các tài khoản mạng xã hội, kênh youtube, video quảng cáo... có nội dung về mua bán, hướng dẫn, chế tạo vũ khí, vât liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm…

Trong năm 2023, Thanh tra tỉnh đã tổ chức lồng ghép 21 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cho 2.945 lượt người. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời các cơ quan đơn vị, địa phương đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 156 cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; việc chuyển đổi vị trí công tác bảo đảm khách quan, đúng đối tượng, phù hợp với chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

 Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn được coi là biện pháp chiến lược, trọng tâm, cơ bản nhằm ngăn chặn sự phát sinh, phát triển của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền với nhiều hoạt động, hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa bàn, khu dân cư, đối tượng, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân về ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh xây dựng trên 1.000 tin, bài, phóng sự về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia lên án, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý; quản lý, giáo dục đối tượng nghiện và sau cai nghiện tại cộng đồng dân cư gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", “Xây dựng làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá", “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội"; “Xây dựng học đường không có ma tuý". Đồng thời, tổ chức cho hàng nghìn lượt người ký cam kết thực hiện, chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người, bảo đảm trật tự an toàn, xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với việc vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tập trung vào các loại tội phạm hình sự có hoạt động phức tạp; đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ tỉnh ngoài về địa bàn tỉnh tiêu thụ; làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với cải cách các thủ tục hành chính. Làm tốt công tác quản lý, cảm hoá, giáo dục người vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở./.

Thương Huyền