Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam tạm dừng, hoãn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí từ 20h00 - 21h00 ngày 19/11

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hà Nam tạm dừng, hoãn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí từ 20h00 - 21h00 ngày 19/11
Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3190/UBND-KGVX về việc tạm dừng, hoãn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí.

Thực hiện văn bản số 346-CV/TU ngày 17/11/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc phối hợp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19, văn bản số 4286/BVHTTDL-VHCS ngày 17/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến trong thời gian tổ chức Lễ tưởng niệm (bắt đầu từ 20h00-21h00, ngày 19/11/2021), cụ thể như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tưởng niệm thiết thực, phù hợp; tạm dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động lễ hội, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dừng phát thanh, truyền hình các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, ưu tiên tiếp sóng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam về chương trình Lễ tưởng niệm.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phố hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí tạm dừng, hoãn các hoạt động vui chơi, giải trí, chương trình nghệ thuật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp để tôn vinh, ghi nhận công lao của cán bộ, chiến sỹ hy sinh và những người dân tử vong do thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19./.