Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hà Nam tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tỉnh Hà Nam đã chú trọng đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn.

Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, góp phần tạo hiệu quả tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền điện tử. Để nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBND tỉnh đã rà soát, chọn thủ tục hành chính người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, không phức tạp triển khai thực hiện; ban hành Kế hoạch số 953/KH-UBND về việc tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thứ c, giúp người dân dễ cập nhật thông tin, tiếp cận và sử dụng dịch vụ. 

Hiện nay, Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam cung cấp 2.067 bộ thủ tục hành chính, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 904, đạt 43,73%, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 964, đạt 46,64%, dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 199, đạt 9,63%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử đã có sự tăng lên rõ rệt: Năm 2020, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến là 10.998/228.091 đạt 4,82%. Từ ngày 01/01 đến 10/10/2021, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến là 40.098/177623 đạt tỷ lệ 22,57%.

Bên cạnh đó, việc gửi hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ ngày 01/01 đến ngày 10/10/2021, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và chuyển trả kết quả 6.160 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Trong đó chủ yếu là thủ tục hành chính của Sở Tư pháp, Sở Giao thông  Vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương ở các lĩnh vực như cấp đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp... Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại, được tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, toàn tỉnh đang quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 thì việc vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để giải quyết thủ tục hành chính là việc làm thiết thực. Qua đó hạn chế việc người dân đi lại, tiếp xúc, tập trung đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Thực tế cho thấy, việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mang đến lợi ích thiết thực so với việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời giảm áp lực giấy tờ, công việc cho cơ quan quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Qua thời gian thực hiện, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến có sự cải thiện. Đây là kết quả bước đầu, nền tảng quan trọng để tỉnh Hà Nam tiếp tục có giải pháp căn cơ thu hút ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại./.