Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam tập trung các điều kiện để sản xuất vụ Đông

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Hà Nam tập trung các điều kiện để sản xuất vụ Đông

Vụ Đông là vụ sản xuất có thời gian ngắn, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, đa  dạng các loại cây trồng và có giá trị thu nhập cao, trong điều kiện chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, thắng lợi trong sản xuất vụ Đông có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Hiện tại các điều kiện để chuẩn bị thu hoạch lúa Mùa, chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông của tỉnh rất thuận lợi. Các huyện, thành phố, thị xã đang khẩn trương rà soát lại tình hình đất đai, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng… để chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông đạt hiệu quả. Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tập trung kiểm tra, rà soát lại hệ thống kênh mương, bờ vùng, bờ thửa nội đồng…

Vụ Đông năm nay, Hà Nam phấn đấu gieo trồng trên 10.400 ha cây hàng hóa, rau màu các loại, trong đó, diện tích cây vụ Đông trên đất 2 lúa trên 7.000 ha. Một số cây vụ Đông có diện tích lớn như: bí đỏ, đậu tương, ngô, bí xanh, dưa chuột, khoai tây, khoai lang, rau các loại./. ​