Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh Hà Nam tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc kỳ họp thứ mười một

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
HĐND tỉnh Hà Nam tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc kỳ họp thứ mười một
Chiều ngày 09/12/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh, khóa XIX tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc kỳ họp.

z3946404587142_b8bf15e545db.jpg

Các đại biểu dự phiên họp

Dự phiên họp còn có các đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX…

 ​IMG_7078.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn báo cáo tổng hợp kết quả tại phiên thảo luận tổ và các phiên thảo luận tại hội trường. Các ý kiến của đại biểu cơ bản đều thống nhất với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,82%, là mức tăng trưởng khá cao, đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 12 của cả nước. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Thu cân đối ngân sách vượt dự toán trung ương và địa phương giao. Tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí đã hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định. Các nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết cơ bản đã đảm bảo căn cứ pháp lý, sự cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Đồng thời, nhiều đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023 cũng như của giai đoạn 2021-2025.

DSC_7391.jpg 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức thay mặt UBND tỉnh báo cáo giải trình tại phiên họp

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức thay mặt UBND tỉnh đã báo cáo giải trình làm rõ các nội dung liên quan qua một số ý kiến thảo luận thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
z3946164028383_6000cc8f1fa0.jpg

Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tại hội trường

Phát biểu kết thúc phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Kỳ họp lần này đã dành hơn một ngày làm việc nghe báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XIX, ý kiến qua đường dây nóng, các nội dung chất vấn của đại biểu đối với các thành viên UBND tỉnh và báo cáo tổng hợp chung của lãnh đạo UBND tỉnh đối với những nhóm ý kiến, kiến nghị mà đông đảo cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, có ý kiến. Đối với những ý kiến, kiến nghị các sở, ngành chưa được trả lời trực tiếp tại kỳ họp sẽ được các cơ quan liên quan tiếp tục giải quyết, trả lời cử tri và đại biểu bằng văn bản.

Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao các thành viên UBND tỉnh là giám đốc các sở, ngành cũng như lãnh đạo UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời, xác định lộ trình, giải pháp giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Có thể nhận thấy rằng, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, tích cực trong tiếp nhận; chỉ đạo, tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung có nhiều ý kiến, kiến nghị, có tính chất bức xúc, liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của Nhân dân, qua đó nhiều nội dung đã được giải quyết như: Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là tập trung xây dựng các tuyến đường kết nối; hạ tầng nông thôn, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án phát triển thương mại - dịch vụ; thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhân rộng các mô hình liên kết sản nông sản sạch, sản xuất hàng hoá và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; triển khai thực hiện chương trình xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý xe quá khổ, quá tải; đầu tư sửa chữa trường học, cơ sở y tế tuyến xã; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; thu hút xây dựng nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người lao động có chỗ ở ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những nội dung, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chậm được giải quyết, không đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết, chưa thể hiện hết trách nhiệm của các cơ quan chức năng, hoặc việc giải quyết không mang tính bền vững, cử tri tiếp tục ý kiến, kiến nghị...

Chủ tọa kỳ họp đề nghị các thành viên UBND tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các lời hứa của mình, khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, nhất là các tồn tại, bất cập, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Chủ tọa kỳ họp cảm ơn và đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Mong muốn cử tri tiếp tục tăng cường giám sát các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; cử tri và Nhân dân chia sẻ những khó khăn của tỉnh, nhất là về nguồn lực nên một số nguyện vọng của Nhân dân cần phải có thời gian, lộ trình xử lý từng bước.

z3946404593889_7f6484c46283.jpg

IMG_7106.jpg

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

Tại phiên họp, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh, quốc phòng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua một số nghị quyết quan trọng khác về: bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam; giao chi tiết, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 do cấp tỉnh quản lý; giao kế hoạch đầu tư công năm 2023; kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện bố trí vốn thực hiện; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL.21 (Đoạn từ nút giao với đường T3 đến dốc Núi Sẻ), huyện Kim Bảng; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo kênh A4-8 đoạn từ cầu vượt Đồng Văn với QL.1A đến trạm bơm Hoành Uyển, kênh A4-6, kênh A4-8-29 đảm bảo tiêu thoát nước cho khu công  nghiệp Đồng Văn I, Đồng Văn II, khu dân cư và phục vụ sản xuất nông nghiệp thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa tuyến đường ĐT.495C (Đoạn từ km1+00 đến km7+170) địa bàn huyện Thanh Liêm; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam; dừng chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; dừng chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp các kênh tiêu chính A3-2, PK2 huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; phê duyệt và giao bổ sung biên chế giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam…

DSC_7403.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ thứ mười một - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; tình hình dịch bệnh khó lường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng. Đồng thời năm 2023 cũng là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Do đó, để hoàn thành Kế hoạch năm 2023, ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh và các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm sau:

UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết, chương trình, kết luận của Tỉnh ủy; khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua. Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực trong năm 2023. Nhất là, những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; những vướng mắc trong thủ tục thực hiện các dự án đầu tư và bảo đảm nguồn vốn cho các dự án đầu tư công đã được cân đối trong kế hoạch; thủ tục đầu tư các khu đô thị, khu dân cư, khu thương mại du lịch, du lịch nghỉ dưỡng; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ đọng xây dựng nông thôn mới, những khó khăn trong việc tăng thu ngân sách, trong công tác giải phóng mặt bằng.

 Đẩy mạnh phát triển công nghiệp; bám sát các bộ, ngành trung ương để xin ý kiến, bảo đảm hoàn thiện thủ tục sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch các khu công nghiệp và Đề án xây dựng Khu công nghệ cao để triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là, nợ đọng xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, khoáng sản, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và các loại đất khác theo quy định.

Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tổ chức tốt các kỳ thi năm 2023; tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân khu vực thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng của Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh; đưa Trung tâm Điều hành thông minh đi vào hoạt động.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngay sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả./.​