Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh Hà Nam tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
HĐND tỉnh Hà Nam tiếp tục phiên họp buổi chiều ngày làm việc thứ nhất
Chiều ngày 07/12/2020, dưới sự chủ trì của ông Phạm Sỹ Lợi - Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục chương trình làm việc.
IMG_1151.jpg
Chủ tọa điều hành phiên họp
Dự kỳ họp còn có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII…
IMG_1174.jpg
Ông Trương Công Khải - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết tại phiên họp

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày các tờ trình về việc ban hành nghị quyết: Hoạt động của HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm 2021; kế hoạch tổ chức các kỳ họp và chương trình ban hành Nghị quyết 06 tháng đầu năm 2021 của HĐND tỉnh; chương trình giám sát của HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm 2021; kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021; phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tiếp tục thực hiện Nghị quyết về cơ chế,chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 đến hết năm 2021; kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam; sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp, ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Nam; danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2021 và dự án điều chỉnh 2020 trên địa bàn tỉnh; việc giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù năm 2021; quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ nhân dịp ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, tết Nguyên đán hàng năm, đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung và nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán hàng năm.

Cũng tại kỳ họp, các ban của HĐND tỉnh đã trình bày 03 báo cáo thẩm tra gồm: Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực pháp chế; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, ngân sách đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội. 

IMG_1186.jpg
Đại biểu thảo luận tại tổ

Tại phiên họp, các đại biểu đã chia tổ để thảo luận các nhóm nội dung chính: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. Trong đó, làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, một số chỉ tiêu quan trọng không đạt kế hoạch đề ra; đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đảm bảo sát, đúng thực tế để có những giải pháp phù hợp cho năm 2021. Phân tích các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong dự thảo nghị quyết, đề ra các giải pháp thiết thực hiệu quả để đạt được các mục tiêu đề ra. Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực: Kinh tế, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội, nội chính. Đối với các báo cáo chuyên đề về đầu tư công trung hạn, các đại biểu đã đánh giá tình hình nợ công và giải pháp xử lý, khả năng cân đối nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư. Về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đại biểu tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết, nội d​​ung từng dự thảo nghị quyết, sự phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh. Giải pháp khắc phục một số nội dung còn tồn tại, chậm tiến độ mà cử tri và Nhân dân kiến nghị nhiều lần.

Ngày 08/12/2020, kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc./.