Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” trong vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tin theo lĩnh vực Nội chính  
Hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” trong vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Thời gian qua, các mô hình “Dân vận khéo” đảm bảo an ninh tổ quốc (ANTQ) được lực lượng công an các cấp trong tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện đem lại nhiều hiệu quả tích cực, tạo được sự đồng thuận và huy động được sức mạnh tổng hợp của người dân. Qua đó, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo", nhất là việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai xây dựng, nhân rộng thực hiện các mô hình “Dân vận khéo" tại các địa bàn khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên hầu hết các lĩnh vực công tác công an như: Bảo đảm an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quản lý nhà nước về trật tự xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Qua rà soát, đánh giá, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đang tập trung xây dựng, duy trì và nhân rộng thực hiện 106 mô hình “Dân vận khéo" và trực tiếp tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục duy trì thực hiện hiệu quả 87 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thông qua xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo" tại địa bàn cơ sở đã phục vụ đắc cho lực lượng công an các cấp trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nhận thức rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để các mô hình thật sự mang lại hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an trong tỉnh đã bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình di biến động của các đối tượng hình sự, ma túy, các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; việc chấp hành các quy định về quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; tuyến, địa bàn tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn giao thông, phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng; các cơ sở tôn giáo, những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, đặc biệt là những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các dự án thu hồi giải phóng bằng phục vụ triển triển kinh tế xã hội. Đẩy nhanh tiến độ của Đề án 06, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, nâng cao tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, triển khai dịch công trực tuyến, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, trật tự an toàn xã hội đều được thảo luận, nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực chất. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị xem xét lựa chọn nội dung thực hiện “Dân vận khéo" phù hợp, huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tham gia phối hợp cùng giải quyết, chú trọng vào những việc mới, việc khó, việc đột xuất, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở mà cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân quan tâm, phản ánh, kiến nghị.

 z4988153830401_bfd070f78cf20ee5ececa676237be649.jpg
Lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền vận động rộng rãi với tuyên truyền, vận động cá biệt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội và hướng tới các nhóm đối tượng, vụ việc, địa bàn có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Thông qua tuyên truyền và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo" các lực lượng Công an các cấp đã kịp thời phát hiện, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giải quyết, hoà giải hơn 500 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ sớm, từ cơ sở; cung cấp hơn 2.000 nguồn tin có giá trị củng cố xử lý, giải quyết nhiều vụ việc về phạm pháp hình sự, ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại địa bàn dân cư; giải quyết ổn định, tạm ổn định các vụ việc liên quan đến tôn giáo, 25/25 vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, không để trở thành “điểm nóng". Đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án đã có kế hoạch và quyết định tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng, song do phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động, bền bỉ, kiên trì, khéo léo tuyên truyền, vận động đã tạo sự đồng thuận cao của người dân không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện và không phải thực hiện cưỡng chế.

z4988215913264_fb98b0e09944.jpg 

​Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cài đặt ứng dụng VNeID và app Báo cháy 114

Thông qua việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo" đã có tác động tích cực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các khu dân cư. Đồng thời phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tư, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn cơ sở.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng, nhân rộng thực hiện các mô hình “Dân vận khéo", thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Công an tỉnh đối với công tác dân vận, coi công tác dân vận là công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh trật tư ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo"; mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở.../.

Thương Huyền