Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 20/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 4535/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 10/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.