Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ trễ hạn tháng 4/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Tin tức - Sự kiện Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam  
Hồ sơ trễ hạn tháng 4/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 22/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1726/VPUB-HCCKSTT về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 4/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.