Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên chi bộ tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội chi bộ tổ dân phố Bình Long

Tin theo lĩnh vực Học tập và làm theo Bác  
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Cán bộ, đảng viên chi bộ tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội chi bộ tổ dân phố Bình Long
Ngày 21/12/2019, Chi bộ tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội chi bộ. Đây là một trong những chi bộ được Đảng bộ thị trấn Bình Mỹ chọn tổ chức Đại hội điểm.

Chi bộ có 161 đảng viên, 7.040 hộ gia đình, 2.409 khẩu, 14 hộ nghèo; chi bộ không còn hộ đói, hàng năm được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; không có đảng viên phải xử lý kỷ luật.

1 (2).jpg

Đồng chí Trần Văn Thành - Trưởng Văn phòng Công Chứng Bình Lục (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản lý luận quý báu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là ngọn cờ lý luận đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng, nền tảng, làm kim chỉ nam cho hành động". Thực tiễn cho thấy, tư tưởng về con người là một bộ quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là chuẩn mực để xây dựng nhân cách con người xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung người cán bộ, đảng viên nói riêng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  mỗi cán bộ đảng viên chi bộ tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty; phê phán các biểu hiện ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.

Sự nghiệp đổi mới của đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Nhân cách người cán bộ, đảng viên là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện công phu, khoa học, sự nỗ lực cố gắng của bản thân người cán bộ, đảng viên, trong đó tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách cơ bản của người cán bộ, đảng viên luôn có tác dụng như là các mục tiêu để cán bộ, đảng viên phấn đấu.

Kết quả đạt được của chi bộ tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam: Hàng năm chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; 10 tổ đảng, 08/10 tổ đảng được công nhận vững mạnh tiêu biểu; 160 đảng viên được phân loại (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 13 đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ 70 đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ 77 đảng viên). Ban công tác mặt trận hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2018 được Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc tặng Giấy khen, chi hội phụ nữ được tặng Giấy khen, chi hội Cựu chiến binh được tặng Giấy khen, chi hội Người cao tuổi được tặng Giấy khen.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, không có con em cán bộ, đảng viên không chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Trường THCS và trường tiểu học đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia; Trạm y tế tích cực hoạt động phục vụ nhân dân kịp thời. Nhà văn hóa của tiểu khu là trung tâm văn hóa chính trị. Có tủ sách pháp luật, có câu lạc bộ về văn nghệ và thể thao, có sân vận động cho những người cao tuổi tập luyện thể dục thể thao và giao lưu bóng chuyền hơi với các xã, thị trấn trong toàn huyện, tạo không khí vui tươi lành mạnh giảm tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phong trào từ thiện nhân đạo, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tặng quà vào những ngày tết, ngày lễ. Chi bộ chỉ đạo đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, Ban công tác mặt trận  thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt tuyến đường 21 chi bộ chỉ đạo quyết liệt giải phóng lề đường phần dành riêng cho người đi bộ.

Văn phòng Công chứng Bình Lục trong nhiều năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý, đặc biệt là tuyên truyền về Luật Đất đai. Trong những ngày mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Văn phòng không thu phí chứng thực đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, các đồng chí thương binh, bệnh binh; phối hợp với với Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bình Lục tặng quà.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong cuộc sống hàng ngày lúc thuận lợi cũng như khó khăn luôn vững tâm học tập và làm theo Bác.

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi​

Anh BL.png

Các đồng chí cấp ủy Chi bộ khóa  mới (nhiệm kỳ 2020 - 2023)

Văn phòng Công Chứng Bình Lục