Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiệ...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều 27/10, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 6 thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

bch-btv-tinh-uy-thao-luan-quy-che-lam-viec-cua-tin-56-2.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đóng góp thêm một số ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung đề xuất bổ sung thêm một số nội dung nhằm đảm bảo sát với nhiệm vụ, thẩm quyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, sát tình hình thực tiễn của địa phương… đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.  ​​​

bch-btv-tinh-uy-thao-luan-quy-che-lam-viec-cua-tin-56-1.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu  ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, đề xuất đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện sớm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo sát thực tiễn để xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh. 

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về công tác cán bộ. 

* Ngay sau hội nghị BTV Tỉnh ủy, cũng trong chiều 27/10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, Chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. 

Tại hội nghị các đại biểu đóng góp thêm một số ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện NQĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung đề xuất bổ sung thêm một số nội dung nhằm đảm bảo sát với nhiệm vụ, thẩm quyền, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, sát tình hình thực tiễn của địa phương… đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

bch-btv-tinh-uy-thao-luan-quy-che-lam-viec-cua-tin-56-0.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, đề xuất đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện sớm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo sát thực tiễn để xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh./.

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/btv-tinh-uy-bch-dang-bo-tinh-thao-luan-quy-che-lam-viec-c​ua-tinh-uy-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-nqdh-dang-bo-tinh-lan-thu-xx-nhiem-ky-2020-2025a-42461.html


Theo Báo Hà Nam điện tử