Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Sáng ngày 17/3/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 44 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình và các nội dung trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số nội dung quan trọng khác.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan…

IMG_4767.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo chương trình nội dung kỳ họp bất thường (Kỳ họp thứ XIII) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/3/2020, xem xét thông qua một số nội dung cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp gồm: Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Xử lý cấp bách cống và âu thuyền Tắc Giang tại K129+420 đê Hữu Hồng; Nghị quyết đầu tư Dự án Xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá, thành phố Phủ Lý do ảnh hưởng của bão số 3, đợt mưa lũ tháng 7/2018; Nghị quyết về chủ trương cải tạo, nâng cấp kiên cố hóa kênh CG2, CG4 huyện Lý Nhân; Nghị quyết về đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL.38B đến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ đường ĐT491 đến đường nối 02 cao tốc, qua khu công nghiệp Thái Hà); Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về thay đổi quy mô, địa điểm công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất bổ sung, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa bổ sung, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

IMG_4781.jpg
Ông Đặng Thanh Sơn - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo do Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình. Ngoài ra, một số ý kiến cũng tập trung phân tích, làm rõ các nội dung về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm công nghiệp; điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; danh mục các dự án thu hồi đất; xem xét, chỉnh sửa tên các nghị quyết, dự án cho thống nhất, phù hợp, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thông qua và triển khai thực hiện...

IMG_4792.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị​

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhất trí với báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Liên quan đến tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Giang đoạn từ đập Vĩnh Trụ đến trạm bơm Quan Trung, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, đảm bảo không trùng lặp về dự án. Về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp  hoàn thiện hạ tầng và xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung các cụm công nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu mức hỗ trợ phù hợp để thu hút các doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư nâng cấp hạ tầng cùng với đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; đảm bảo hỗ trợ và thực hiện sau đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí ngân sách nhà nước. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện nội dung các tờ trình theo quy định. Đảng đoàn HĐND lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm định trình HĐND theo đúng quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện khẩn trương, tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân./.