Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam
Sáng ngày 23/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh; phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2020 - 2025.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

cac-dai-bieu-du-hn-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để trình HĐND tại kỳ họp bất thường (Kỳ họp thứ 8) các nội dung gồm: Danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; danh mục các dự án thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) năm 2019, Quyết định chủ trương đầu tư các dự án BT và kiện toàn chức danh thành viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021…

Về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, theo báo cáo Hà Nam có 06 xã chưa đạt 50% cả 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định thuộc diện phải sáp nhập. Cụ thể: Huyện Duy Tiên có 02 xã thuộc diện phải sáp nhập là xã Châu Sơn và xã Tiên Phong. Huyện Bình Lục sáp nhập xã Mỹ Thọ và xã An Mỹ vào thị trấn Bình Mỹ. Huyện Thanh Liêm sáp nhập 02 xã Thanh Bình và Thanh Lưu để tập trung đầu tư xây dựng thành lập thị trấn huyện lỵ. Huyện Lý Nhân sáp nhập xã Nhân Đạo và xã Nhân Hưng. Để khuyến khích việc sắp xếp các đơn vị hành chính không thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021, đồng thời bảo đảm được đô thị hóa và thực hiện quy hoạch mở rộng thị trấn, UBND tỉnh cũng xây dựng phương án sáp nhập xã Đồng Lý vào thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) để giảm thêm 01 đơn vị hành chính. Theo kế hoạch, trong năm 2019, sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hà Nam sẽ chỉ đạo hợp nhất Đảng ủy, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội của các xã (thị trấn) thực hiện sáp nhập vào đơn vị mới; đồng thời kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt và trưởng các đoàn thể; bố trí sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức; sắp xếp đủ số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở đơn vị mới. Năm 2020 sẽ bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp theo đơn vị mới. Từ năm 2020 đến 2024, hàng năm bố trí sắp xếp giảm dần số lượng cán bộ công chức dôi dư để đến hết năm 2024 đảm bảo đủ số lượng cán bộ công chức của một đơn vị hành chính xã (thị trấn) theo quy định…

bac-khang-dieu-hanh-phan-th.jpg

           Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang điều hành thảo luận tại hội nghị

Các đại biểu nhất trí cao với các nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tại hội nghị. Các đại biểu đề nghị, sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh hoàn chỉnh phương án tổng thể sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 báo cáo Bộ Nội vụ và Chính phủ trước ngày 31/5/2019./.