Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10
Chiều ngày 10/7/2021, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 10 thảo luận, đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm; thông qua chương trình, các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XIX. Các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
a2.jpg
Chủ tọa điều hành hội nghị
Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh...
a1.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 06 tháng đầu năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, song BCH, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế- xã hội (KT-XH) cơ bản ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,4%. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thu ngân sách, hoạt động du lịch, xuất khẩu tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, hiệu quả, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo khí thế phấn khởi, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thảo luận về nội dung này, hội nghị nhất trí cao với kết quả, chỉ tiêu đạt được 06 tháng đầu năm, đồng thời nghiêm túc chỉ rõ tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện 06 tháng cuối năm 2021.

Hội nghị cũng nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề (gồm 18 tờ trình và dự thảo nghị quyết), các nội dung trình bày tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 (gồm 03 tờ trình và dự thảo nghị quyết, 07 báo cáo). Theo đó, kỳ họp chuyên đề tổ chức ½ ngày (ngày 13/7); kỳ họp xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển KT- XH của tỉnh.

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 dự kiến tổ chức trong 1,5 đến 02 ngày (ngày 26 - 27/7/2021). Kỳ họp nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; an ninh trật tự; quốc phòng địa phương; thi hành án dân sự... 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; nghe dự kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình; thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Đối với nội dung này, BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, BCH Đảng tỉnh đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII); Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo rà soát việc thực hiện Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy.

a3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kết luận hội nghị​​

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: 06 tháng cuối năm 2021, năm đầu đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, do vậy các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị tiếp tục đề cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực, gương mẫu, chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương. Khẩn trương xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XX, các quy chế của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh theo quy định. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển KT- XH trong đó tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, nhất là địa bàn đông dân cư, khu công nghiệp (KCN), tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch tiêm vacxin phòng Covid -19. Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển KCN, khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021- 2025. Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư thân thiện với môi trường, đóng góp lớn cho ngân sách và các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030. Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh giai đoạn 2021-2025. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là các dự án trọng điểm, dự án hoàn thành trong năm 2021. Xây dựng cơ chế tháo gỡ khó khăn trong GPMB, phục vụ cho các dự án phát triển KT-XH. Thực hiện các cơ chế hỗ trợ trong nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tăng cường liên kết, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021 hướng đến mục tiêu đảm bảo cân đối thu chi ngân sách của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường. Triển khai thực hiện Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực Tây Đáy và sông Nhuệ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất cơ sở tôn giáo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Về các nội dung trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với báo cáo, đề xuất nội dung, chương trình của Đảng đoàn HĐND tỉnh; báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh và chịu trách nhiệm trong việc xây dựng các dự thảo báo cáo, nghị quyết trình HĐND theo đúng quy định. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 theo đúng quy định./.