Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31
Sáng ngày 10/4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Chu-toa.jpg

Chủ tọa hội nghị

Trong quý I/2019, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương. Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tập trung chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý, gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết số 04, khóa XII, năm 2018 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng. Trong quý I, ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra 49 tổ chức đảng và 62 đảng viên; giám sát đối với 57 tổ chức Đảng và 61 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 22 đảng viên. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh giảm bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6,7 (khóa XII). Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,07%; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt trên 2.186 tỷ đồng, tăng 3,1%; thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt trên 2.227 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và đạt 29% dự toán trung ương giao, đạt 28% dự toán địa phương. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 873 triệu USD… Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; một số dự án trọng điểm như Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Khu du lịch Tam Chúc đi vào hoạt động đã bước đầu tạo ra điểm nhấn thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, thu hút quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

thao-luan.jpg
Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến làm rõ một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quý I, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong quý II và cả năm: Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; quy hoạch đất đai, quản lý tài nguyên, khoáng sản; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; sáp nhập xã không đủ tiêu chuẩn quy định; củng cố tổ chức đoàn và phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên…

ket-luan.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang yêu cầu trong quý II/2019, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Chú trọng thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện tốt quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp đối thoại với nhân dân, chủ động chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; rà soát, đánh giá các chỉ số PAPI, PCI để có giải pháp cải thiện hiệu quả; tập trung chỉ đạo khống chế dịch tả lợn Châu Phi; triển khai các biện pháp hoàn thành tiêu chí xây dựng xã, huyện nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện các dự án trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; nâng cao hiệu lực quản lý trong khai thác, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và một số văn bản của trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trình bày Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị./.