Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 33

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 33
Sáng ngày 18/9/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các nội dung trình kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

oan-canh-sua.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Bố cục các nội dung của dự thảo đề cương; chủ đề báo cáo chính trị; xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; bài học kinh nghiệm và những vấn đề thực tiễn đặt ra; phương hướng, mục tiêu tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu.

chu-toa-ky-hop-sua.jpg

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Cho ý kiến về nội dung này, các đại biểu cơ bản đồng tình với bố cục, nội dung của dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị: Cần điều chỉnh cách viết cho phù hợp và đổi mới cách thực hiện, trọng tâm là phân rõ những chỉ tiêu về phát triển kinh tế nhưng phải bám sát các chỉ tiêu của Chính phủ và bổ sung các chỉ tiêu phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ thương mại theo từng năm. Lựa chọn những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, mục tiêu, nhu cầu phát triển và các giải pháp phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực. Về khẩu hiệu hành động cần đưa các nội dung phù hợp với định hướng phát triển trong tình hình mới, đặc biệt phải rút ra được bài học về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế.

tran-van-hanh--tuv-bi-thu-h.jpg

Đồng chí Trần Văn Hạnh - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân phát biểu thảo luận tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Về bố cục, Bí thư Tỉnh ủy  thống nhất xây dựng đề cương theo bố cục đánh giá kết quả; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp lớn để thực hiện, có kết hợp lựa chọn một số vấn đề, nội dung để phân tích, đánh giá sâu. Về chủ đề Báo cáo chính trị, cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét hoàn thiện thêm, đảm bảo chủ đề báo cáo chính trị cũng như khẩu hiệu hành động có tính khát quát, sâu sắc, thể hiện cao nhất tinh thần của đại hội. Bí thư Tỉnh ủy thống nhất 04 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm 01 khâu đột phá về công tác xây dựng Đảng và 03 khâu đột phá về phát triển kinh tế, xã hội. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các bộ phận của Tiểu ban Văn kiện tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời làm việc cụ thể với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

bi-thu-pb-sua.jpg

Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Cũng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để trình HĐND tại kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) bao gồm 04 tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình và 01 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình giữa hai kỳ họp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhất trí với việc tổ chức, thời gian, các nội dung trình kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo; đồng thời cho ý kiến về phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.