Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37
Chiều ngày 26/11/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 37 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XVIII.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành…

DSC_3073.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp là 2,5 ngày (từ ngày 04 - 06/12/2019). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, thi hành án dân sự, công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh và công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh. Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình và thực hiện miễn nhiệm, kiện toàn một số chức danh do HĐND tỉnh bầu; thảo luận, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn.

Cũng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tóm tắt: Các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, trọng tâm là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; công tác quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán, phương án phân bổ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 và điều chỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh; giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác thuộc các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và văn hóa xã hội.

DSC_3076.jpg

Bí thư Huyện ủy Duy Tiên Nguyễn Đức Vượng phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; tình hình nước sạch, tài nguyên, môi trường; công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri…

DSC_3081.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhất trí với báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá đúng, thực chất những kết quả, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra; chọn một số công trình, dự án trọng điểm thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, công nghệ xanh, thông minh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, hỗ trợ, chế tạo tạo nền tảng phát triển công nghiệp tốc độ cao, bền vững; thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư; tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch gắn với giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh thương mại dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng du lịch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh./.