Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng)

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng)
Sáng ngày 21/4/2023, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị (mở rộng) tiếp tục kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

z4284569417700_49ffd357a5dc.jpg

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy​ chủ trì hội nghị

DSC_2727.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; thành viên Tổ giúp việc xây dựng Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng; tổ giúp việc xây dựng Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng chính quyền…

 DSC_2722.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Sau khi BTV Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình ý kiến tại phiên thảo luận tổ (chiều ngày 20/4), đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã trực tiếp tiếp thu, giải trình trước BCH Đảng bộ tỉnh về ý kiến của các tổ đại biểu: có tổng cộng 17 ý kiến của các đại biểu với 34 nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của 03 dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy. Đồng thời kiến nghị, bổ sung, làm rõ các kết quả đạt được, chỉ ra các tồn tại hạn chế và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các đại biểu đề nghị nghiên cứu có các giải pháp cụ thể để đảm bảo tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt tỷ lệ 03% trở lên; nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo quản lý trên cơ sở đó nhân rộng ở các cơ quan, đơn vị; nghiên cứu để có các giải pháp xây dựng công tác cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền; bổ sung đánh giá kết quả cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Đối với các nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, các đại biểu đề nghị dự thảo báo cáo cần bổ sung nội dung trong mục đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nghiên cứu các mốc tính số liệu trong các dự thảo báo cáo; bổ sung đánh giá về kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (về phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và logistics, nông nghiệp, xây dựng và phát triển đô thị, cải cách hành chính... ); kết quả về công tác quốc phòng, quân sự; kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy nhanh việc công nhận, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến làm rõ hơn nữa kết quả đạt được, đồng thời đề xuất ý kiến, giải pháp trên các lĩnh vực nhằm tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

 
DSC_2761.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Thời gian tới dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, bối cảnh đã có nhiều thay đổi, biến động so với đầu nhiệm kỳ như tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Để phát huy tối đa các lợi thế, cơ hội, chủ động, tích cực, linh hoạt ứng phó trước các tình huống, diễn biến mới; vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong dự thảo báo cáo, đồng thời chỉ ra một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới: Về phương hướng, mục tiêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đã đề ra nâng cao đời sống của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đối với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương, các nghị quyết, chương trình, đề án của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; bám sát định hướng phát triển của tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề, chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; tập trung phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao; đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án trọng điểm sớm hoàn thiện thủ tục và đi vào đầu tư xây dựng; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch, logictics; khai thác tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc và các di tích văn hoá, lịch sử, tâm linh trên địa bàn tỉnh để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch các khu công nghiệp và Đề án xây dựng Khu công nghệ cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; thực hiệu quả các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm tăng thu ngân sách bền vững; chống thất thu; quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm...

 Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất và thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy trong nửa nhiệm kỳ qua. Báo cáo đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. BCH Đảng bộ tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, khuyết điểm như đã nêu trong báo cáo và đề ra phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm đã chỉ ra.

 Về kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của BCH  Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy trong nửa nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất và thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy trong nửa nhiệm kỳ. BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban Đảng của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện đảm bảo sát thực, hiệu quả. Giao BTV Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị kiểm điểm để hoàn thiện các báo cáo kiểm điểm; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để ký, ban hành, báo cáo Trung ương.../.

Phạm Nga