Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận kết quả công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận kết quả công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Chiều ngày 26/6/2023, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh thảo luận kết quả 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_9917.jpg

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu chia 03 tổ thảo luận về: Báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 của Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Tỉnh ủy; Báo cáo và Kết luận về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Báo cáo và Kết luận về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 06/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh.

947e9fceb78967d73e98.jpg 

Đồng chí Lê Hồng Quân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tổ thảo luận số 1

Các đại biểu đều cơ bản đồng tình, nhất trí với đánh giá của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy tại các báo cáo. Trong đó, đặc biệt tập trung cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 của Tỉnh ủy. Theo đó, 06 tháng đầu năm trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, song BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, thực hiện hiệu quả. Tập trung chỉ đạo tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh (giữa nhiệm kỳ 2020-2025) theo quy định. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 6,2% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu tăng khá; các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, hoạt động của doanh nghiệp từng bước được phục hồi; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đảm bảo cho Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh; tổ chức thành công chuỗi sự kiện của Tuần văn hoá, du lịch Hà Nam năm 2023; lĩnh vực thể thao của tỉnh đạt thành tích cao trong thi đấu các giải trong nước và quốc tế. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

 aca8655f4d189d46c409.jpg
Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tổ thảo luận số 2

Bên cạnh những kết quả đạt được 06 tháng đầu năm cũng còn những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ, như: Một số chỉ tiêu kinh tế đề ra năm 2023 khó đạt (Tổng sản phẩm trong tỉnh, GRDP bình quân đầu người, Thu ngân sách…); Thu hút đầu tư giảm so với cùng kỳ; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; công tác quy hoạch còn chậm, chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm; một số dự án kéo dài. Công tác cải cách hành chính chuyển biến chậm.

 z4464649244400_6cedf25f20ce.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tổ thảo luận số 3

Sau khi BTV Tỉnh ủy họp tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp tại tổ,  đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã giải trình các ý kiến tham gia thảo luận tại tổ của BCH Đảng bộ tỉnh về: Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác đấu giá đất, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh việc giải ngân đầu tư công; công tác đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quán triệt thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; giải pháp hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp; tăng cường việc quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; thu chi ngân sách; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; rà soát lại các dự án đầu tư, ưu tiên những dự án có tính khả thi để triển khai thực hiện (như các dự án đô thị lớn, các dự án hạ tầng khung); cần quyết liệt hơn nữa việc luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; rà soát sắp xếp đơn vị hành chính; tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, hành chính công vụ…

 IMG_9923.jpg
Các đại biểu dự hội nghị thảo luận tập trung tại hội trường Tỉnh ủy

Sau hội nghị BTV Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia thảo luận tại tổ, tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 06 tháng đầu năm 2023.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy tiếp thu toàn bộ ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị để chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sáng ngày 27/6/2023, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc./.

Lương Hậu