Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024

Tin theo lĩnh vực Chuyển đổi số  
Hội nghị Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024
Chiều ngày 02/4/2024, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024. Ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.

z5308719316423_d9de747f0fe5.jpg

Quang cảnh dự hội nghị

Dự hội nghị còn có thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; thành viên Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan Hà Nam, Cục Thống kê tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số cấp huyện...

 z5308719328349_d8ff2634ac22.jpg

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phạm Minh Thắng trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2023, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, công chức, người dân về chuyển đổi số đã được nâng lên rõ rệt. Hạ tầng số, các nền tảng số được phát triển, triển khai ứng dụng tại tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. 100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, Internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. Triển khai kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II cho 138 cơ quan, đơn vị (các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã) triển khai các dịch vụ, các nền tảng số phục vụ việc quản lý, điều hành chung của tỉnh để đảm bảo an toàn thông tin. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã được các cấp chính quyền quan tâm thúc đẩy sử dụng; tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 78,9%; tăng 12,2% so với năm 2022; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 67,9%; tăng 35% so với năm 2022. Kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nam hiện đang xếp 08/63 tỉnh, thành phố...

Năm 2024, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch của UBND tỉnh về: thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024.

DSC_1671.jpg

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Vũ Tiến Tiệp phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp nâng cao công tác chuyển đổi số trong thời gian tới… 

 z5308719234426_427b67456da8.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở các nhiệm vụ, chỉ tiêu được phân công trong Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024, Kế hoạch triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2024, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024 cập nhật, bổ sung vào kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình, tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo quy định. Việc xây dựng kế hoạch phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những đơn vị, cá nhân chậm trễ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo phải thực chất, tổ chức họp định kỳ để đánh giá kỹ những tồn tại, nguyên nhân và đưa ra giải pháp tháo gỡ, không hoạt động hình thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, tham mưu ban hành các quy chế, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; các sở, ngành liên quan đẩy mạnh số hóa các ngành kinh tế, tạo lập cơ sở dữ liệu; triển khai thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số; huy động nguồn lực, hợp tác công tư tranh thủ nguồn lực xã hội thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…/.

Phạm Nga