Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam năm 2021

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam năm 2021
Sáng ngày 05/02/2021, tại hội trường UBND tỉnh diễn ra hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam năm 2021.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban ​​Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo...
IMG_2578.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Sau 01 năm triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, đến nay 100% các cơ quan đến cấp xã đã được triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Hiện nay, các cơ quan đã ứng dụng vào chỉ đạo, điều hành công việc chuyên môn hằng ngày, đồng thời đã gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp chính quyền qua trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống thư điện tử của tỉnh đảm bảo cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc hiện đang triển khai thí điểm hệ thống phòng họp không giấy tờ tại UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hệ thống hội nghị truyền hình đã trang bị phòng họp trực tuyến giữa UBND cấp xã với UBND cấp huyện tại 04/06 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 78 điểm cầu. Bên cạnh đó đã có phòng họp trực tuyến tại một số sở, ngành kết nối với các bộ, ngành trung ương. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin; nhiều chuyên mục trên cổng đã được thiết kế, tạo lập và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh công khai toàn bộ quy trình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tổng số bộ thủ tục hành chính: 1.980 bộ, trong đó: Mức độ 4 chiếm 33,9%, mức độ 3 chiếm 58%, mức độ 2 chiếm 8,1%. Trong năm 2020, tổng số hồ sơ được tiếp nhận và cập nhật vào hệ thống là gần 229 nghìn bộ; giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%. 100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đều có mạng cục bộ và kết nối Internet. Tỷ lệ trung bình máy tính/công chức từ cấp huy​ện trở lên là 100%. Tỷ lệ trung bình máy tính/công chức cấp xã là 75%. Máy quét được trang bị tại 100% các cơ quan từ cấp huyện trở lên. 100% các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đã được lắp đặt mạng chuyên dùng từ năm 2006. Năm 2020, UBND tỉnh Hà Nam đã xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh với 09 màn hình; 05 máy tính chuyên dụng để vận hành khai thác dữ liệu.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những mặt đạt được, nêu tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc phục trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh thời gian tới.

IMG_2572.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển công nghệ thông tin năm 2021, trong đó tập trung vào các nội dung chính: Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia; chủ trì tham mưu xây dựng trung tâm điều hành an toàn an ninh mạng. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị cấp 3 (ví dụ như các trường mầm non), thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; triển khai hệ thống phòng họp không giấy. Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã chủ động đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của dịch vụ công trực tuyến; phấn đấu trong năm 2021 tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đạt 90% cấp tỉnh, 80% cấp huyện, 60% cấp xã; đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng yêu cầu của Chính phủ; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh…/.