Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Sáng ngày 28/10/2021, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe, cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về phát triển kinh tế, xã hội, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; việc tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

sss.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có bà Đinh Thị Lụa  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…

IMG_7418.jpg

 IMG_7436.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Đinh Thị Lụa và Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy  phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung của Ban Cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh gồm: Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2021-2025 và phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh giai đoạn 2021-2030; giải quyết vụ việc liên quan đến dự án bãi chứa, bến thủy nội địa trên sông Đáy của Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy và Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Đại Phú Thịnh làm chủ đầu tư; cho chủ trương nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, hỗ trợ vốn một số dự án cấp huyện; cho ý kiến về khen thưởng đột xuất một số tập thể, cá nhân thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; thành lập Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và Tư vấn hỗ trợ KCN tỉnh thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh; tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2021; đề xuất bổ sung kinh phí năm 2021 cho huyện Bình Lục để chi trả chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; đề xuất bổ sung kinh phí cho thành phố Phủ Lý để thanh toán chi phí sự nghiệp môi trường còn thiếu năm 2021; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; việc bãi bỏ Quy định số 917-QĐ/TU ngày 26/01/2015 của BTV Tỉnh ủy quy định về các vụ án, vụ việc các cơ quan bảo vệ pháp luật báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy; việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

IMG_7447.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Trên cơ sở thảo luận, cho ý kiến của các đại biểu tại hội nghị về các nội dung của BCS Đảng UBND tỉnh, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thống nhất đồng ý chủ trương của BCS Đảng UBND tỉnh, trong đó cụ thể: Điều chỉnh giữ quy hoạch 08 KCN với tổng diện tích 2.534 ha theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung quy hoạch thành lập mới 14 KCN với diện tích khoảng 3.500 ha. Giữ quy hoạch 13 cụm công nghiệp hiện có với tổng diện tích là 297, 23 ha; bổ sung quy hoạch mở rộng cụm công nghiệp Trung Lương và quy hoạch, thành lập mới 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 789,4 ha. Về dự án đầu tư xây dựng bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy của Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Phú Thịnh tại xã Thanh Hải, Thanh Liêm, BTV thống nhất với đề xuất của BCS Đảng UBND tỉnh về việc tạm dừng tất cả các hoạt động của dự án; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra toàn diện đối với dự án này. Về công tác thi đua khen thưởng, BTV đồng ý với nội dung việc khen thưởng chuyên đề đối với các tập thể, cá nhân thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý theo đề xuất của BCS Đảng UBND tỉnh. Về chủ trương thành lập Trung tâm Quản lý khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ công nghiệp thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh, BTV Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất, đồng thời giao BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục, yêu cầu theo đúng quy định.

Đối với chủ trương tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2021, giao BCS Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan liên quan xác định số lượng, vị trí tuyển dụng theo đúng vị trí việc làm, nhu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu tinh giản biên chế giai đoạn 2020 - 2026, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định, không để phát sinh đơn thư khiếu kiện. Đối với các nội dung bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, BTV Tỉnh ủy đồng ý chủ trương theo đề xuất của BCS Đảng UBND, giao các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. BTV Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ Quốc lộ 38 đến Khu Đại học Nam Cao (đoạn km 1+200 - km 2+420 đường 68m); chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường trục vành đai T1 (nối QL 1A với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình tại Chằm Thị).

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng nghe các nhân sự trình bày chương trình hành động và thảo luận về công tác cán bộ; cho ý kiến đề án về luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến đề án vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh./.