Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Sáng ngày 28/02/2023, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

IMG_6415.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan…

IMG_6405.jpg 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo BTV Tỉnh ủy xin ý kiến, chủ trương các nội dung: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 1 (Khu trung tâm hiện hữu) theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 4 (Khu đô thị phía Đông) theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại đơn vị ở số 3, đơn vị ở số 5 theo quy hoạch chung đô thị phố Cà, huyện Thanh Liêm; chủ trương điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thi Sơn tại mỏ núi Ba Chão, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần khai thác chế biến đá Minh Sơn tại mỏ núi dốc Cổng Trời, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng theo Thông báo số 399/TB-KTNN, ngày 01/7/2022 của Kiểm toán Nhà nước; về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật Thư viện thân thiện trường tiểu học tại tỉnh; chủ trương tổ chức tuần Văn hóa, Du lịch Hà Nam - Nhật Bản năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; rà soát kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; công tác thi đua, khen thưởng.

IMG_6390.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy kết luận các nội dung về kinh tế - xã hội: Thống nhất với các nội dung do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tại hội nghị; giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị; đồng thời rà soát, cập nhật các chủ trương, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo đúng chủ trương, quy định của pháp luật…

Tại hội, các đại biểu đã được nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo về kết quả cuộc giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo về việc thực hiện Kết luận số 2211/KL-TTCP, ngày 12/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành  quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012 - 2018.

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy thảo luận về Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Nam thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" của Đảng ủy Công an tỉnh; cho ý kiến về công tác cán bộ và việc điều chỉnh Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy./.

Phạm Nga