Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Sáng ngày 23/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

IMG_0006.jpg

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Cùng dự còn có các đồng chí: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh…

IMG_0025.jpg 
​Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đặng Anh Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Ban Chấp hành, BTV Đảng ủy Khối đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ. Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Chấp hành, BTV Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chú trọng nâng cao năng lực, tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; gắn lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế tổng hợp, văn hóa, xã hội, nội chính, tư pháp, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đạt được những thành tựu nổi bật và có bước đột phá. Hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bình quân hàng năm, số đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 96%, cao hơn 6% so với chỉ tiêu Đại hội; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 97,4%, cao hơn 2,4% so với chỉ tiêu Đại hội. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 182 đảng viên đạt 60,7% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Việc thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra 206 tổ chức đảng, 611 đảng viên; giám sát 93 tổ chức đảng và 104 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 41 đảng viên.

IMG_0016.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kế​t luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy thống nhất với các báo cáo của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trình hội nghị; yêu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, rà soát, chỉnh sửa số liệu, hoàn thiện các báo cáo. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị BTV Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ khối. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát; quan tâm vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, nhất là các tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp…/.

Phạm Nga