Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Chiều ngày 22/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bình Lục về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

IMG_0081.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự còn có các đồng chí: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan;  BTV Huyện ủy Bình Lục…

Theo báo cáo của BTV Huyện ủy Bình Lục, trong nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; coi trọng triển khai thực hiện các khâu đột phá theo NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đã đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành 15 NQ, 16 Chỉ thị, 12 Thông tri, 03 Quy chế làm việc, 09 Quy định, 01 Đề án, 08 Chương trình hành động, 10 Kế hoạch thực hiện NQ đại hội. Đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ, của đại hội đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 115 tổ chức đảng và 108 đảng viên; giám sát đối với 147 tổ chức và 152 đảng viên. Hoạt động của HĐND, UBND có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp không ngừng được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả…

Kinh tế - xã hội của huyện ổn định và có bước phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 60,76 triệu đồng, đạt 76,9% so với chỉ tiêu đại hội; bình quân giai đoạn 2021 - 2022 đạt 58,19 triệu đồng, đạt 87,1% bình quân giai đoạn 2021 - 2025. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022 đạt 2.585,1 tỷ đồng đạt 94,1% đạt chỉ tiêu đại hội. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2022 đạt 5.389,5 tỷ đồng đạt 65,91% chỉ tiêu đại hội. Giá trị xuất khẩu năm 2022 đạt 48,6 triệu USD đạt 93,46% chỉ tiêu đại hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt 220,2 tỷ đồng, đạt 118%. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện; giáo dục đào tạo ổn định và có bước phát triển. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng hoạt động tư pháp được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Báo cáo về kết quả thực hiện NQ đại hội đảng các cấp nửa nhiệm kỳ qua của huyện Bình lục đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế; những chỉ tiêu, mục tiêu và các giải pháp phấn đấu thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

IMG_0092.jpg
​Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Sơn phát biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Bình Lục nghiên cứu và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ tới…

IMG_0067.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy thống nhất với các báo cáo của BTV Huyện ủy Bình lục trình hội nghị; yêu cầu Huyện ủy Bình Lục tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp tại hội nghị, rà soát, chỉnh sửa số liệu, hoàn thiện các báo cáo.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy Bình Lục tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với công tác Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Huyện làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên mới; làm tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết đơn thư; tăng cường đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Về phát triển kinh tế, huyện Bình Lục tập trung thực hiện các NQ của tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và điều chỉnh quy hoạch; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại và nông thôn văn minh và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; nỗ lực giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất tôn giáo; triển khai hiệu quả chương trình kiểm soát ô nhiễm môi trường của Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số gắn với Đề án 06; tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn…

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, BTV Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh các cơ quan chuyên môn phối hợp với huyện đề xuất giải pháp giải quyết đúng quy định./.

Phạm Nga