Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Nhân
Chiều ngày 15/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Lý Nhân về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy -Ủy viên Trung ương Đảng -Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Đinh Thị Lụa -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

IMG_0033.jpg

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

 Dự hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan;  BTV Huyện ủy Lý Nhân… 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, BTV huyện ủy Lý Nhân đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật, đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của trung ương, của tỉnh với nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình của huyện; có phân công cụ thể trách nhiệm cho tập thể và cá nhân. Thường trực Huyện ủy, BTV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt, nhất là những vấn đề khó, phức tạp như giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản… Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. BCH, BTV Huyện ủy đã đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra đối với 182 lượt tổ chức đảng; giám sát đối với 143 lượt tổ chức đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

IMG_0050.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và có bước phát triển; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng nông nghiệp giảm còn 21,3% (năm 2020 là 23,9%); tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 47,9% (năm 2020 là 46,1%); tỷ trọng thương mại, dịch vụ chiếm 30,8% (năm 2020 là 30%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 64,2 triệu đồng (mục tiêu đến năm 2025 đạt 82,6 triệu đồng); thu cân đối ngân sách từ kinh tế trên địa bàn năm 2022 đạt 184,631 tỷ đồng (mục tiêu đến năm 2025 đạt 379,38 tỷ đồng). Hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, BTV Huyện ủy Lý Nhân đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội…

Trên cơ sở báo cáo của BTV Huyện ủy Lý Nhân, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời nêu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả thời gian tới...

IMG_0043.jpg

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của BTV Huyện ủy Lý Nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ các cấp nửa nhiệm kỳ qua. BTV Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu của huyện Lý Nhân. Để thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội Đảng bộ huyện, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND đề nghị BTV, BCH Đảng bộ huyện Lý Nhân  tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghi, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Đồng thời, đánh giá cụ thể, sát thực tiễn từng lĩnh vực theo các NQ, chuyên đề đã được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ để có những định hướng, giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp với đặc thù của địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng cần lưu ý công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ huyện quản lý; quan tâm làm tốt công tác cán bộ và có giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ… Về phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; coi trọng công tác quy hoạch, phát huy hiệu quả các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; rà soát, duy trì các tiêu chí nhằm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm tạo điều kiện thi công các công trình, dự án trên địa bàn; đầu tư xây các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án… Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh giao các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp, tháo gỡ những khó khăn để huyện Lý Nhân thực hiện tốt các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ tới, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, phấn đấu thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025…/.

Phạm Nga