Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm
Sáng ngày 23/6/2022, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Thanh Liêm về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

z3513322524696_b6c12c9b3d77.jpg

Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm Nguyễn Mạnh Tiến trình bày báo cáo tại hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; BTV Huyện ủy Thanh Liêm...

Theo báo cáo của BTV Huyện ủy Thanh Liêm, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhằm từng bước hoàn thành 17 chỉ tiêu, 03 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đề ra. Duy trì và thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, ngày càng vững mạnh. Kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội từ cơ sở đến huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu đều đạt và vượt tiến độ kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra; nhiều chỉ tiêu có mức tăng khá: Thu nhập bình quân đầu người đến 2021 đạt 56,3 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 tăng 3,2%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 28,7%; thu ngân sách tăng 120,5% so với cùng kỳ 2020. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có 03 xã Liêm Phong, Thanh Nguyên, Thanh Tâm đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

z3513547585934_fe85e6f94f99.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Huyện ủy Thanh Liêm đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội; tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; tích cực chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,2%/năm; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội…

z3513321801234_e36a796d8c4c.jpg 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy Thanh Liêm cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy gắn với các nhiệm vụ đột phá và nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội bám sát định hướng của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân./.