Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên
Chiều ngày 17/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Duy Tiên về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

IMG_0065.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo của BTV Thị ủy Duy Tiên, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, khắc phục những khó khăn, thách thức, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân; gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thị ủy, BTV Thị ủy đã tập trung cụ thể hóa bằng 01 nghị quyết chuyên đề, 01 chỉ thị, 02 đề án trọng tâm, các khâu đột phá mà  nghị quyết Đại hội đề ra; ban hành 10 nghị quyết, 10 chỉ thị, 16 thông tri, 19 chương trình hành động và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực…

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể; phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cải cách hành chính tiếp tục có sự đổi mới, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2022 đạt 76,2 triệu đồng/người, đạt 68% chỉ tiêu đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 76.350 tỷ đồng, năm 2022 đạt 89.367 tỷ đồng; tăng bình quân 18,14%/năm, vượt chỉ tiêu đại hội (chỉ tiêu đại hội tăng bình quân: 14,83%). Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2021 đạt 1.372,46 tỷ đồng, năm 2022 đạt 1.394 tỷ đồng; tăng bình quân 1,61%/năm, đạt 87,9% chỉ tiêu đại hội (chỉ tiêu đại hội tăng bình quân: 1,83%/năm). Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 đạt 1.259,84 tỷ đồng, năm 2022 đạt 1.473,4 tỷ đồng; thực hiện bình quân 2 năm vượt 251,3%, vượt chỉ tiêu đại hội (chỉ tiêu đại hội tăng bình quân 13%/năm; đến năm 2025 đạt 489,4 tỷ đồng)…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thị xã Duy Tiên phấn đấu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

IMG_0073.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đánh giá cao kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV của Ban Chấp hành, BTV Thị uỷ Duy Tiên từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2023 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Ban Chấp hành, BTV Thị ủy Duy Tiên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra, đồng thời làm tốt công tác dự báo tình hình để có những định hướng, giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tế của địa phương. Tiếp tục chú trọng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát, phát triển đảng viên mới.  Về kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị thị xã Duy Tiên bám sát định hướng của tỉnh, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh tế thế mạnh; quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường; củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị; quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nắm bắt tình hình tại các khu vực người dân có đất bị thu hồi, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên, môi trường; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…/.

Thương Huyền