Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên
Chiều ngày 28/5/2022, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Duy Tiên về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

DSC_0799.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; BTV Thị ủy Duy Tiên...

Theo báo cáo của BTV Thị ủy Duy Tiên: Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, khắc phục những khó khăn, thách thức, Đảng bộ thị xã Duy Tiên đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực, tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân; gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 07 nghị quyết, 02 đề án, 07 chỉ thị; chỉ đạo UBND thị xã ban hành và tập trung triển khai thực hiện 09 chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV trên các lĩnh vực…

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể; lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cải cách hành chính tiếp tục có sự đổi mới, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 65,50 triệu đồng, tăng 12,93% so với năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 76.300 tỷ đồng, tăng 19,29% so với năm 2020. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.259,84 tỷ đồng…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Duy Tiên phấn đấu quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

DSC05850.jpg
​Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị Ban Chấp hành, BTV Thị ủy Duy Tiên cần tập trung đánh giá, làm rõ những kết quả đã đạt được, sớm khắc phục tồn tại, hạn chế; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Chấp hành, BTV Thị ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.​