Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 119

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 119
Sáng ngày 28/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 119 nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư  xây dựng các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố Phủ Lý…

IMG_9557.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được phê duyệt năm 2016, thành phố Phủ Lý được chia làm 06 phân khu. Trong đó, khu vực đô thị phát triển tập trung vào các khu vực: Khu vực 1 (Khu vực I+VI theo đồ án quy hoạch chung), khu vực đô thị trung tâm lịch sử hiện hữu và khu công nghiệp xanh; tình hình thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bao gồm 24 dự án, với tổng diện tích 271,69 ha.  Khu vực II (khu vực IV theo đồ án quy hoạch chung): Khu đô thị y tế chất lượng cao; tình hình thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bao gồm 23 dự án, tổng diện tích nghiên cứu khoảng 411,65 ha. Khu vực III (khu vực II+III theo đồ án quy hoạch chung), khu hành chính chính trị phức hợp của tỉnh và khu Đại học Nam Cao (thuộc khu vực Bắc sông Châu); tình hình thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, gồm 11 dự án có tổng diện tích 446,90 ha, với 02 dự án cơ bản hoàn thành, 01 dự án đang thi công xây dựng, 06 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và 02 dự án được chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch (trong đó có 04/11 dự án điều chỉnh quy hoạch).

Theo quy hoạch chung thành phố Phủ Lý được phê duyệt, diện tích đất ở đến năm 2020 là 643,50 ha, đến năm 2030 là 811,20 ha. Thực tế đang thực hiện: Tổng diện tích đã lập quy hoạch và có chủ trương cho phép lập quy hoạch là 1.130,24 ha; tổng diện tích thực hiện dự án là 547,40 ha.

Về tình hình thực hiện các dự án: Trong tổng số 58 dự án, có 19 dự án đã hoàn thành, với tổng diện tích khoảng 129,66 ha; nhóm dự án đã cơ bản hoàn thành 05 dự án, tổng diện tích khoảng 94,49 ha; số dự án đang thi công xây dựng còn 06 dự án, tổng diện tích khoảng 26,0 ha; dự án đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư là 23 dự án, tổng diện tích khoảng 297,26 ha; nhóm dự án được chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch 05 dự án.

Việc triển khai các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phủ Lý bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Một số dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu nhà ở đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân; góp phần cải tạo, chỉnh trang, giảm mật độ dân cư đối với các khu đô thị hiện hữu. Công tác xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị đã được tập trung đẩy mạnh với nhiều dự án phát triển khu đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cấp vùng, cấp đô thị. Trong năm 2016 - 2017, nhiều dự án khu đô thị mới được phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai các dự án gặp một số khó khăn vướng mắc dẫn tới phải điều chỉnh lại một số quy hoạch, dự án so với quy hoạch được phê duyệt như: Hệ thống hạ tầng khung đô thị (giao thông, cấp, thoát nước, điện…); công tác giải phóng mặt bằng; chất lượng một số dự án chưa đảm bảo do thời gian thực hiện kéo dài là nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong quá trình thực hiện dự án… Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả việc quy hoạch, thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

IMG_9566.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu tập trung vào các vấn đề: Cần rà soát, đánh giá lại các dự án, nhà đầu tư hiệu quả; trách nhiệm của các cấp, ngành chức năng trong thực hiện quy hoạch, lựa chọn, đánh giá năng lực của các nhà đầu tư, năng lực tài chính, giải phóng mặt bằng, công tác thanh tra, kiểm tra tiến độ các dự án…

IMG_9569.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Khang kết luận hội nghị​

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh những kết quả nhất định đạt được từ các dự án phát triển đô thị đã tạo tiền đề thực hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị theo Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 06, Kết luận số 19-KL/TU đã đề ra, đáp ứng được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Các dự án được thực hiện đi vào nền nếp, có tầm nhìn dài hạn, hạ tầng đã từng bước được cải thiện tạo điều kiện để Phủ Lý đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu đã đóng góp tại hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần rà soát lại các dự án đã triển khai; phân tích nguyên nhân tồn tại; phân rõ các nhóm việc và đề xuất phương án xử lý gắn với trách nhiệm của từng ngành đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Phát triển đô thị phải hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Đối với các dự án đang có chủ trương nghiên cứu thực hiện đúng quy hoạch, kịp thời xử lý những vướng mắc. Đề xuất việc chấn chỉnh các cơ quan quản lý theo dõi đối với các dự án phát triển; xây dựng chế tài xử lý đối với các dự án, nhà đầu tư không đúng tiến độ, chất lượng quy hoạch; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và thành phố; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế về giải phóng mặt bằng các dự án…/.