Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 120

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 120
Sáng ngày 30/8/2018, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 120, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Duy Tiên, Kim Bảng; Đề án rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối các hội trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo huyện Duy Tiên, Kim Bảng…

DSC_3554.png

Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Duy Tiên, Kim Bảng: Nhóm các dự án phát triển đô thị trên địa bàn 02 huyện có 31 dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy thông qua chủ trương và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Một số dự án lớn, quan trọng đều báo cáo xin ý kiến BTV Tỉnh ủy trước khi thực hiện. Các dự án phát triển đô thị đã được các nhà đầu tư quan tâm, nhờ đó số lượng dự án khu đô thị, khu nhà ở tăng nhanh và đạt những kết quả tích cực. Một số dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Duy Tiên đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân khu vực. Đặc biệt, việc phát triển mạnh về du lịch, công nghiệp trên địa bàn 02 huyện đã thu hút số lượng khá lớn các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế vào đầu tư. Qua đó, tạo nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, đáp ứng được mục tiêu, định hướng phát triển chung của tỉnh.

Về Đề án rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối các hội trên địa bàn tỉnh: Đảm bảo tuân thủ nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật hiện hành; đảm bảo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các hội phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Dự kiến việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các hội đặc thù được giao biên chế và kinh phí hoạt động: Giảm phòng chuyên môn từ 19 xuống còn 09 phòng (ban); giảm 10 - 20% biên chế đối với hội được giao 05 biên chế trở lên. Đối với hội đặc thù không được giao biên chế, nhưng hỗ trợ kinh phí hoạt động: Dự kiến chỉ cấp kinh phí cho những nhiệm vụ cụ thể được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và sửa đổi quy định về mức thù lao cho chức danh lãnh đạo chuyên trách hội. Xem xét giải thể các hội không hoạt động liên tục 12 tháng trở lên, hội không tiến hành tổ chức đại hội khi hết nhiệm kỳ theo quy định của pháp luật. Xem xét hợp nhất hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động gần giống nhau, các hội cùng đối tượng hội viên, cùng ngành nghề, lĩnh vực chính hoạt động.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề: Về tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Kim Bảng, Duy Tiên nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư, kết nối hạ tầng đồng bộ giữa các khu đô thị, nhất là hệ thống xử lý nước thải; kết nối 04 quy hoạch phân khu của huyện Duy Tiên; quan tâm đến thiết kế đô thị và phát triển thương mại dịch vụ; quan tâm chỉnh trang, kết nối với các khu dân cư cũ; có chế tài xử lý đối với các chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết đầu tư gắn với trách nhiệm của các sở, ngành liên quan... Về Đề án rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối các hội trên địa bàn tỉnh, đa số các đại biểu nhất trí với đề án Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày, tuy nhiên để đề án có tính khả thi cần xác định rõ lộ trình thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

DSC_3560.png

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định: Quy hoạch đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện Duy Tiên, Kim Bảng bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng các dự án, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành chức năng và 02 huyện tiếp tục rà soát lại quy hoạch, đặc biệt chú trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý nước thải, các công trình công cộng, cây xanh... Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về xây dựng, trật tự đô thị; nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các mặt khi thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng các dự án đô thị, khu nhà ở. Đối với Đề án rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối các hội trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể; đồng thời, vận dụng tối đa cán bộ kiêm nhiệm. Về kinh phí thực hiện, từ năm 2019 tỉnh sẽ không hỗ trợ mà căn cứ trên yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh để xây dựng dự toán kinh phí. Trước mắt sẽ tiến hành sáp nhập Hội Châm cứu với Hội Đông y; Hội Chữ thập đỏ với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện đề án để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ./.