Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 15

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 15
Sáng ngày 05/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 15 nghe báo cáo về nội dung kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, về công tác nhân sự Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; công tác thi đua khen thưởng năm 2020. Bà Lê Thị Thủy -  Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_2911.jpg
Đại biểu dự hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Dự hội nghị còn có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành…

Tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra vào sáng 18/3/2021, trong thời gian ½ ngày. Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa mặt trận với HĐND, UBND theo quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016-2021. Xem xét, thảo luận và thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết liên quan đến: Bổ sung, điều chỉnh các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh; Nghị quyết về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021... Hội nghị đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung công tác thi đua khen thưởng năm 2020. ​

IMG_2933.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy thảo luận tại hội nghị
Trên cơ sở các nội dung tại hội nghị về các nội dung trình kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao và cho ý kiến, biểu quyết thông qua nội dung về công​ tác thi đua khen thưởng năm 2020.
IMG_2917.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với thời gian và các nội dung chương trình tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh, giao Đảng đoàn HĐND và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện toàn bộ nội dung, văn bản để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua.

Hội nghị cũng nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo việc sửa đổi Quyết định số 634/QĐ-TU ngày 01/10/2018 về “Tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025". 

IMG_2894.jpg
Đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Trung ương quản lý và diện Ban Thường vụ quản lý

Trước đó, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Trung ương quản lý và diện Ban Thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là việc làm định kỳ, thường xuyên theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; là khâu quan trọng nhằm bổ sung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh cho nhiệm kỳ này cũng như nhiệm kỳ tiếp theo./.