Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 153

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 153
Sáng ngày 18/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 05/6/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Huyện ủy Thanh Liêm báo cáo đề án sáp nhập xã Thanh Bình, Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố…

IMG_0004.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Thảo luận tham gia góp ý vào dự thảo hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục của hướng dẫn. Về nội dung của hướng dẫn, các đại biểu đề nghị bổ sung và viết lại một số cụm từ phù hợp với quy định cũng như tình hình thực tiễn.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp ở tỉnh nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ các yêu cầu nội dung đã nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng, báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác nhân sự phải đảm bảo đúng nguyên tắc, cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử nhân sự phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

IMG_0009.jpg

Ông Lê Văn Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Về kết quả thực hiện đề án sáp nhập xã Thanh Bình, Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 02 xã Thanh Bình và Thanh Lưu, đến nay một số tiêu chuẩn đã đạt như: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên. Về kết quả sơ bộ đánh giá khu vực huyện lỵ Thanh Liêm theo các tiêu chí của đô thị loại V, có một số tiêu chí đạt yêu cầu: Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Một số tiêu chí chưa đạt đối với đô thị loại V như: Mật độ đường trong khu vực nội thị; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Thảo luận nội dung này, các đại biểu đề nghị huyện Thanh Liêm phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng đề án sáp nhập xã Thanh Bình, xã Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm; xây dựng kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư…

IMG_0017.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và huyện Thanh Liêm tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị; đánh giá, rà soát lại các tiêu chí, tiêu chuẩn để thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tham mưu phê duyệt kế hoạch nhiệm vụ xây dựng đề án sáp nhập xã Thanh Bình và xã Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm; phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị huyện Thanh Liêm, đề án đề nghị công nhận khu vực huyện lỵ Thanh Liêm là đô thị loại V./.