Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 155

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 155
Sáng ngày 13/9/2019, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 155 thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên BTV Tỉnh ủy; thường trực Tiểu ban Văn kiện; thường trực Tổ giúp việc; tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; đại diện một số cơ quan, ban, ngành…

DSC_7395.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Tư Lành phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo chi tiết Đề cương Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Chủ đề báo cáo chính trị và chủ đề Đại hội; nội dung, trình tự sắp xếp các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiêu đề và nội dung chính của các tiểu mục; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đưa vào nghị quyết Đại hội, gồm các nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo môi trường…

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị các ủy viên BTV Tỉnh ủy; thường trực Tiểu ban Văn kiện; thường trực Tổ giúp việc, tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; đại diện các cơ quan, ban, ngành tiếp tục tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất, cho ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đảm bảo yêu cầu về tính khái quát, đánh giá rõ kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, đề xuất đúng, trúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể BTV Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chủ đề Đại hội, vừa đảm bảo đầy đủ 4 thành tố bao quát về vai trò lãnh đạo của Đảng; sức mạnh nhân dân và truyền thống văn hóa; khát vọng đổi mới và phát triển; mục tiêu vươn tới, vừa  cô đọng, súc tích. Đối với các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở 5 nội dung theo đề xuất của Tiểu ban văn kiện Đại hội, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ý kiến xây dựng các khâu đột phá của Đại hội trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chính là xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại, dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư nguồn lực phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ… Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm được giao, tích cực, chủ động đề xuất giải pháp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị trong thời gian sớm nhất.

DSC_7406.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị​

Các nội dung trình tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII, theo báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, kỳ họp dự kiến tổ chức vào sáng ngày 26/9/2019. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập xã Thanh Bình và xã Thanh Lưu thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm; bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung danh mục các dự án thực hiện đầu tư theo hình thức PPP năm 2019 trên địa bàn tỉnh (đối với 2 dự án) và nghị quyết về xác nhận kết quả phối hợp giải quyết những nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Cho ý kiến về nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cơ bản nhất trí với báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lưu ý các dự án trình tại kỳ họp bất thường phải mang tính cấp thiết, chuẩn bị đầy đủ các căn cứ, hồ sơ. Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh hoàn thiện, bổ sung các nội dung để trình, xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh./.