Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 157

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 157
Sáng ngày 15/10/2019, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 157 thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý III, tình hình 09 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan…

IMG_8543.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Quý III/2019, BTV, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được BTV Tỉnh ủy tích cực chỉ đạo, triển khai nghiêm túc; tiếp tục thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 11,4% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 5.465 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,1%. Từ đầu năm đến nay, Hà Nam đã thu hút được 79 dự án đầu tư (trong đó có 38 dự án FDI và 41 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư là 313,1 triệu USD và trên 5.790 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 2.600 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 6.869,9 tỷ đồng, đạt 88% dự toán địa phương và 89% dự toán trung ương giao… Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh, tạo tiền đề, dấu ấn quan trọng để tỉnh tiếp tục quảng bá, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

IMG_8548.jpg

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Oang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận các nội dung: Kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của trung ương; các cấp, ngành cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết tốt hơn nữa ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tạo sự chủ động cho các địa phương tổ chức đại hội Đảng cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quan tâm giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp…

IMG_8541.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị trong quý IV/2019, các cấp, ngành tiếp tục xác định nội dung xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, sắp xếp, bố trí, kiện toàn, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là việc thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, chú trọng công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy định. Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiếp tục thúc đẩy, duy trì phát triển kinh tế bền vững, quan tâm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến khích, động viên doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách; thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách; rà soát, đôn đốc các công trình, dự án đã, đang thực hiện đảm bảo đúng tiến độ; phấn đấu đến Đại hội Đảng bộ tỉnh 06/06 huyện, thành phố hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.