Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 159

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 159
Chiều ngày 19/11/2019, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 159 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm).

​Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan…

DSC_3023.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo về việc tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp là 2,5 ngày (từ ngày 04 - 06/12/2019). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, thi hành​ án dân sự, công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; báo cáo của thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của HĐND tỉnh và công tác giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; các báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh. Bên cạnh đó, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh trình và thực hiện miễn nhiệm, kiện toàn một số chức danh do HĐND tỉnh bầu; thảo luận, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn.

Cũng tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt: Các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, trọng tâm là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; công tác quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh năm 2018; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán, phương án phân bổ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 và điều chỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh; giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác thuộc các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và văn hóa xã hội.

DSC_3029.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Tuấn thảo luận tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo. Đồng thời đại biểu cho ý kiến về các nội dung liên quan đến: Đánh giá kết quả thực hiện năm 2019, mục tiêu phát triển năm 2020, trong đó, tập trung phân tích, làm rõ tính sát thực, bền vững của các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019, nhất là chỉ tiêu về môi trường như thu gom rác thải. Lĩnh vực ngân sách, xem xét số liệu đánh giá, làm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020; về chi ngân sách, liên quan đến phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư năm 2020, các đại biểu cho ý kiến về các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên. Trong giải pháp thu năm 2020, thảo luận về rà soát, kiên quyết thực hiện cam kết của các doanh nghiệp trong việc nộp ngân sách nhà nước. Về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, làm rõ nguyên tắc trong thực hiện giảm biên chế…

DSC_3019.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung của kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm của các cơ quan, đơn vị. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019 Hà Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực, tuy nhiên cần phải lưu ý, rà soát các chỉ tiêu ở mức đạt và không đạt. Năm 2020 là năm quan trọng của nhiệm kỳ mới, do đó, sau khi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tới, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo các sở, ngành, địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Giải quyết dứt điểm các tồn tại, trước mắt tập trung tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi và các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như môi trường, đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; xây dựng các điểm nhấn, dự án trọng tâm, trọng điểm lớn chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đổi mới nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, chú trọng phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp hỗ trợ; quan tâm phát triển dịch vụ du lịch, trọng tâm là du lịch sinh thái, tâm linh; tiếp tục thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, phân bổ lại nguồn vốn đầu tư trung hạn và thực hiện sơ kết các nghị quyết, đề án, chương trình của Tỉnh ủy. Về lĩnh vực tài chính, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải quan tâm, rà soát lại các nguồn thu để đảm bảo mục tiêu phấn đấu của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Riêng về chi ngân sách phải ưu tiên những dự án mang tính cấp bách và đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất nội dung thuộc các lĩnh vực nội vụ, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội do Ban Cán sự Đảng UBND trình bày tại hội nghị. Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm sau sáp nhập, nếu xây mới cần rà soát lại để đảm bảo phù hợp với mô hình thôn và thống nhất về tỷ lệ hỗ trợ, đồng thời nâng tỷ lệ hỗ trợ cho địa phương sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa. Về cơ chế hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp cần lưu ý đảm bảo cân đối ngân sách. Về mức giá khám, chữa bệnh, rà soát lại để trình HĐND tỉnh xem xét. Các chính sách về an sinh xã hội, đặt tên đường thống nhất như đề xuất…

DSC_3011.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Trương Quốc Huy​

Trước đó, hội nghị đã nghe ông Phạm Tư Lành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh./.