Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 179

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 179
Chiều ngày 07/5/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 179 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 14 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh; thảo luận cho ý kiến về việc điều chỉnh, sửa đổi quy chế làm việc của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…

Hội nghị đã nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa 18. Theo đó, dự kiến kỳ họp tổ chức vào buổi sáng ngày 12/5/2020; kỳ họp xem xét, thông qua các nội dung do UBND tỉnh dự kiến trình gồm: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với 02 đồng chí đã nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội; Nghị quyết bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ); Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với 02 đồng chí đã nghỉ hưu và 02 đồng chí đã chuyển công tác; bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về bảng giá các loại đất đến ngày 31/12/2024; Nghị quyết về  đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Duy Tiên; Nghị quyết về giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Riêng Nghị quyết về giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất giao bổ sung 59 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp chưa phân bổ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ sung 528 chỉ tiêu số lượng người làm việc tại các trạm y tế cấp xã; bổ sung 01 chỉ tiêu sự nghiệp cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

IMG_5413.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị​

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cơ bản nhất trí với các nội dung mà Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, xin ý kiến. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ: Đối với Nghị quyết giao bổ sung chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần rà soát, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu, số lượng phù hợp với vị trí việc làm và đảm bảo theo chức năng nhiệm vụ, phát huy được hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Với Nghị quyết về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Duy Tiên, thống nhất có 33 đường, 42 phố và 04 công trình công cộng, nhưng cần rà soát lại để đảm bảo quy mô, tính chất, phù hợp với đặc điểm tình hình, vị trí địa lý của địa phương…/.