Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 184

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 184
Sáng ngày 04/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 184 thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Bình Lục trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình, đề án nhân sự đại hội...

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành; ủy viên BTV Huyện ủy Bình Lục…

PBT.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Sỹ Lợi phát biểu tại hội nghị​

Theo báo cáo của BTV Huyện ủy Bình Lục, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở của huyện được thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Dự thảo Báo cáo chính trị được BTV, BCH Đảng bộ huyện tập trung nghiên cứu, chỉ đạo, xây dựng, xin ý kiến cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân, các cơ quan, ban, ngành chuyên môn. Báo cáo chính trị phản ánh đầy đủ kết quả, tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực địa phương, thể hiện quyết tâm, ý chí, nguyện vọng, sự đoàn kết của CBĐV, nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp bổ sung, làm rõ hơn về chủ đề của đại hội, bố cục, nội dung, đánh giá kết quả, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Đồng thời làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ đột phá, chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020-2025. Một số ý kiến đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Bình Lục cần nêu rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Nội dung báo cáo phải gắn kết với dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thể hiện rõ tính chiến đấu và phù hợp với thực tế địa phương.

toan-canhbtv.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị​

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy biểu dương tinh thần, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội của BTV, BCH Đảng bộ huyện Bình Lục. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bình Lục được lựa chọn là đơn vị bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ huyện, do vậy việc chuẩn bị, thực hiện tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở đóng vai trò quyết định đến sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện. Về dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng dự thảo đã có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tế. Phần đánh giá tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng, tính khái quát cao, nêu được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là về lĩnh vực xây dựng Đảng, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, BTV Huyện ủy Bình Lục cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại hội nghị BTV Tỉnh ủy, phân tích rõ hơn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Về phần phương hướng, chỉ tiêu, các khâu đột phá cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nhằm nêu bật nội dung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thể hiện rõ tính khả thi. Đặc biệt, khi xây dựng định hướng phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới phải hướng tới xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao làm tiền đề cho du lịch, thương mại, tạo đà cho công nghiệp. 

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chương trình và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2020-2025./.