Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 186

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 186
Chiều ngày 08/6/2020, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 186 thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lý Nhân trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình, đề án nhân sự đại hội...

Dự hội nghị có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành; ủy viên BTV Huyện ủy Lý Nhân…

DSC_5477.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu thảo luận tại hội nghị

Theo báo cáo của BTV Huyện ủy Lý Nhân, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở của huyện được thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Dự thảo Báo cáo chính trị được BTV, BCH Đảng bộ huyện tập trung nghiên cứu, chỉ đạo, xây dựng, xin ý kiến cán bộ, đảng viên (CBĐV), Nhân dân, các cơ quan, ban, ngành chuyên môn. Báo cáo chính trị phản ánh đầy đủ kết quả, tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực địa phương, thể hiện quyết tâm, ý chí, nguyện vọng, sự đoàn kết của CBĐV, Nhân dân. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, đúng hướng nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố, tăng cường. Xây dựng nông thôn mới có chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn có những thay đổi rõ nét. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Huyện ủy Lý Nhân xác định chủ đề Đại hội là “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; xây dựng huyện Lý Nhân phát triển nhanh, bền vững".

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp bổ sung, làm rõ hơn về chủ đề của đại hội, bố cục, nội dung, đánh giá kết quả, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Đồng thời làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu tổng quát, định hướng phát triển, nhiệm vụ đột phá, chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một số ý kiến đề nghị dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Lý Nhân cần nêu rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông mới; huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở của huyện; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính…

IMG_3606.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy biểu dương tinh thần, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội của BTV, BCH Đảng bộ huyện Lý Nhân. Về dự thảo Báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng dự thảo đã có sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tế. Phần đánh giá tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng, tính khái quát cao, nêu được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. BTV Huyện ủy Lý Nhân cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại hội nghị BTV Tỉnh ủy, phân tích rõ hơn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Về phần phương hướng, chỉ tiêu, các khâu đột phá cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nhằm nêu bật nội dung phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thể hiện rõ tính khả thi. Đặc biệt, khi xây dựng định hướng phát triển kinh tế nhiệm kỳ tới phải hướng tới xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao làm tiền đề cho du lịch, thương mại, tạo đà cho công nghiệp. Huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở của huyện; tăng cường quản lý và thực hiện nghiêm túc quy hoạch; quản lý đất đai, môi trường; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển; quan tâm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, xây dựng nếp sống văn minh; cải cách hành chính; nâng cao trật tự kỷ cương hành chính.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến về chương trình và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2020 - 2025./.​