Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 24

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 24
Sáng ngày 10/7/2021, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 24 nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình, các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_5626.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ hai), kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 (kỳ họp thứ 3), HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, kỳ họp chuyên đề được tổ chức trong ½ ngày (ngày 13/7/2021). Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) của tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua 18 tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 (kỳ họp thứ 3) dự kiến tổ chức trong 1,5 đến 2 ngày (ngày 26 - 27/7/2021). Tại kỳ họp sẽ nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, an ninh trật tự, quốc phòng địa phương, thi hành án dân sự, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm. Các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đối với báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về các nội dung thuộc lĩnh vực của các ban. Nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trình bày kết quả công tác 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm; nghe dự kiến các tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình; thảo luận và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng xin ý kiến báo cáo các nội dung chuẩn bị tổ chức Kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX bao gồm: 18 tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề; 03 tờ trình và dự thảo nghị quyết, 07 báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến, làm rõ các nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nội dung do Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày. 

IMG_5619.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy cơ bản nhất trí với những nội dung Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các nội dung phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tiến độ, thời gian. Khi triển khai phải đảm bảo giữa phát triển KT-XH với nhiệm vụ an ninh - quốc phòng; ưu tiên các nguồn kinh phí cho các chương trình, dự án phát triển KT-XH, liên kết vùng miền của địa phương là nền tảng để phục vụ lâu dài cho sự phát triển của tỉnh… Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến bổ sung, hoàn thiện để khi trình HĐND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, thời gian.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy nhất trí về việc bổ sung kinh phí năm 2021 để mua sắm trang thiết bị đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.